A school-based intervention to improve mental health, cognitive function, academic performance in adolescents

En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognitiva funktioner och skolprestation hos ungdomar

Project Leader

  • Gisela Nyberg

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • Knowledge Foundation
  • Skandias Stiftelse Idéer för livet
  • The Kamprad Family Foundation
  • Swedish ESF Council (Council of the European Social Fund in Sweden)

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Självrapporterade psykiska hälsoproblem har ökat bland svenska ungdomar samtidigt som majoriteten av dem inte når upp till rådande rekommendation om fysisk aktivitet. Det finns dessutom en stor variation i hälsa, läsförståelse och skolprestation beroende av socioekonomisk bakgrund.

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera om en intervention under en förlängd skoldag förbättrar psykisk och fysisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar. Projektet består av två delstudier som utvecklas i samarbete med skolpersonal, elever och kommuner.

I delstudie 1 studeras effekterna av en skolbaserad intervention på 50 skolor med 2700 ungdomar i årskurs 8 i Stockholm och Småland. Interventionen kommer att genomföras under tre skoldagar per vecka under ett läsår. Dessa skoldagar förlängs med 60 minuter och innehåller:
a) olika fysiska aktiviteter,
b) läxstöd med rörelsepaus och
c) promenera med ljudbokslyssning.

I delstudie 2 genomförs en processutvärdering av främjande och hindrande faktorer. Psykisk hälsa kommer att mätas med frågeformulär, fysisk aktivitet med rörelsemätare, kognition med ett datorbaserat testbatteri och skolprestation med betyg. Kvalitativa data samlas in genom fokusgrupper och intervjuer med studenter, lärare och rektorer.

Resultaten från detta nyskapande projekt kommer att vara av stor betydelse för att utveckla effektiva och hållbara framtida insatser i skolor för att främja en jämlik psykisk och fysisk hälsa och underlätta lärande hos elever.Projektet finansieras av Kunskaps- och kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen), Skandia Idéer för livet, Familjen Kamprads stiftelse samt Svenska ESF-rådet (Europeiska Socialfonden). Medverkande i projektet är Skandia, IKEA, Kronprinsessparets stiftelse/Generation Pep, Storytel, SATS, Permobil, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet. Det sker även i samarbete med utvalda skolor och idrotts- och utbildningsförvaltningarna i Stockholms stad. Projektet ingår i GIH:s center of excellence E-PABS.