EKBLOM-BAK test

EKBLOM-BAK test - ett submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max

EKBLOM-BAK testet är ett enkelt, icke maximalt cykelergometertest för beräkning av kondition (VO2max). Det kräver varken avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper och innebär en låg risk för testpersonen.

Testet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Uppdaterad beräkningsekvation

2016 publicerades en ny beräkningsekvation för Ekblom-Bak testet. Den nya ekvationen är en vidareutveckling av originalekvationen som publicerades år 2012, och har medfört att testets precision att beräkna VO2max har förbättrats. Dessutom har det valida spannet ökat, både vad gäller VO2max (19-62 ml·min-1·kg-1 för kvinnor och 24-76 ml·min-1·kg-1 för män) och ålder (21-86 år för kvinnor och 20-84 år för män).

Information samt dokument nedan är alla uppdaterade med den nya beräkningsekvationen.

Kort beskrivning

Testpersonen cyklar först 4 minuter på en låg standardbelastning (samma belastning för alla som genomför testet) med trampfrekvensen 60 varv per minut. Medelpulsen under den sista minuten noteras.

Därefter höjs belastningen direkt till en högre, förvald belastning så att testpersonen uppnår en steady state-puls över 120 slag/min (> 110 slag/min för äldre personer) samt uppger en allmän upplevd fysisk ansträngningsgrad av ≈ 14 enligt Borgs RPE-skala. Medelpulsen under den sista minuten på den högre belastningen noteras.

VO2max beräknas sedan via könsspecifika ekvationer baserade på skillnaden i puls mellan den högre belastningen och standardbelastningen, en faktor korresponderande till den högre belastningen, puls vid den lägre belastningen och ålder.

Utrustning

Utrustning som behövs för testet:

  • Ergometercykel*
  • Klocka för tidtagning
  • Pulsklocka
  • Borgs RPE-skala

 

Dokument för originalmetod

Vid användning av mekanisk bromsad Monarkcykel (originalmetod):

Dokument för alternativ metod

Vid användning av elektronisk bromsad cykel (alternativ metod):

Användning av elektronisk styrd bromsad cykel är en alternativ metod vid genomförande av Ekblom-Bak testet (se kommentar i kursivt nedan*).

Den alternativa metoden är dock inte validerad, och kan ge ett metodfel som är större än presenterad för originalmetoden. Ett givet watt-tal ställs in på cykeln istället för ett motstånd i kilopond. I övrigt är metoden och beräkningen densamma som originalmetoden. Det är dock en grundförutsättning att testpersonen fortfarande cyklar med en trampfrekvens på 60 varv per minut.

I omvandlingsdokumentet nedan ges en vägledning om relationen mellan kilopond till watt för elektroniskt styrd bromsad cykel, beroende på om effekten mäts vid tramporna eller vid svänghjulet.

Referensvärden för VO2max

Referensvärden 2018-03-19

Referenser

Uppdaterad beräkningsekvation (2016):

Björkman F, Ekblom-Bak E, Ekblom Ö, Ekblom B. Validity of the revised Ekblom Bak cycle ergometer test in adults. Eur J Appl Physiol. 2016 Sep;116(9):1627-38. doi: 10.1007/s00421-016-3412-0. 

Originalekvation (2012):

Ekblom-Bak E, Björkman F, Hellenius ML, Ekblom B. A new submaximal cycle ergometer test for prediction of VO2max. Scand J Med Sci Sports. 2014 Apr;24(2):319-26. doi: 10.1111/sms.12014. 

Valideringsstudier:

Mijwel S, Cardinale D, Ekblom-Bak E, Sundberg CJ, Wengström Y, Rundqvist H. Validation of 2 Submaximal Cardiorespiratory Fitness Tests in Patients With Breast Cancer Undergoing Chemotherapy. Rehabil Oncol. 2016 Oct;34(4):137-143. https://doi.org/10.1097/01.REO.0000000000000030 

Björkman, F., Eggers, A., Stenman, A., Bohman, T., Ekblom, B., & Ekblom, Ö. (2018). Sex and maturity status affected the validity of a submaximal cycle test in adolescents. Acta Paediatrica, 107(1), 126–133. https://doi.org/10.1111/apa.14080 

Väisänen, D., Ekblom, Ö., Ekblom Bak, E., Andersson, E., Nilsson, J., & Ekblom, M. (2020). Criterion validity of the Ekblom-Bak and the Åstrand submaximal test in an elderly population. European Journal of Applied Physiology, 120(2), 307–316. https://doi.org/10.1007/s00421-019-04275-7 

 

* Testet är utvecklat med användning av Monarks mekaniskt bromsade ergometercykel (Modell 828E). Det är viktigt att beakta att bromsmekaniken vid högre belastningar skiljer sig mellan olika modeller av cykelergometrar. Detta ger en variation i utfört arbete för samma belastningsökning och följaktligen en variation i pulssvaret.

Adress till denna sida: www.gih.se/ekblombaktest

The EKBLOM-BAK test

The EKBLOM-BAK test - a submaximal cycle ergometry test for estimation of VO2max.

Read more about the test

Ladda ned appen

Ekblom-Bak cykeltest med uppdaterad beräkningsekvation finns som app att ladda ner från App Store. 

(icon) Läs mer om appen

EKBLOM-BAK test