Bibliotekets lunchföreläsningar - alltid på en onsdag

Alltid på en onsdag är GIH-bibliotekets korta digitala föreläsningar för dig som student. Här får du snabba tips om informationssökning, skrivande och annat som du kan ha nytta av i dina studier.

Alltid onsdagar klockan 12.30 och alltid på zoom. Välkomna!

GIH:s bibliotek

Program hösten 2023

13 september och 20 september - Hitta i biblioteket!

Hur hittar du den bok du behöver bland alla titlar? Hur fungerar e-böcker, artiklar och databaser? På 15 minuter får du koll på hur du använder biblioteket.

4 oktober - Hur läser man en litteraturlista?

Söker man på titeln eller författarnamnet? Och hur vet man att det är en artikel man ska läsa och inte en bok? Få koll på hur du förstår din litteraturlista.

18 oktober - Hur ska man hinna ta sig igenom all text?

Tips på lässtrategier för att läsa artiklar och kurslitteratur mer effektivt.

1 november och 15 november - Hitta vetenskapliga artiklar

Lär dig känna igen och söka efter vetenskapliga artiklar.

6 december - Skriva välstrukturerade uppgifter

Handfasta tips om hur du får din text att bli logiskt sammanhängande med en tydlig struktur.

När, var, hur?

Välkomna!

Lunchföreläsningar

Lunchföreläsningarna "Alltid på en onsdag" hålls på zoom om inget annat anges.

Skriv ut programmet

Skriv ut programmet och sätt upp på din anslagstavla!

Senast ändrad:21 Aug 2023