Så refererar du enligt APA: workshop

Workshop för dig som är student onsdag 3 maj klockan 12.30—13.30 i i sal 1504. Öva dig i referenhantering inför framtida akademiskt skrivande. Välkommen!

workshoppande studenter

Vad händer på workshopen?

Under workshoppen gör vi konkreta övningar för att bli bättre på att skriva referenser enligt APA-systemet. Ta gärna med dina frågor om referenshantering och APA! Se även bibliotekets sidor om att skriva referenser.

  • När? Onsdag 5 maj klockan 12.30—13.30.
  • Var? I sal 1504.

Du behöver inte förboka. Välkommen!

Detta är vårens sista lunchföreläsning, men det kommer nya tillfällen i höst.


Rekommenderad läsning

Senast ändrad:25 Apr 2023