Lunchföreläsningar - Alltid på en torsdag

Alltid på en torsdag är GIH bibliotekets korta lunchföreläsningar för dig som student. Här får du snabba tips om informationssökning, skrivande och annat som du kan ha nytta av i dina studier.

Alltid torsdagar klockan 12.15 och alltid på zoom. Välkomna!

GIH:s bibliotek

Program hösten 2022

15 september - Hitta i biblioteket!

Hur hittar du den bok du behöver bland alla titlar? Hur fungerar e-böcker, artiklar och databaser? På 20 minuter får du koll på hur du använder biblioteket.

22 september - Hur läser man en litteraturlista?

Söker man på titeln eller författarnamnet? Och hur vet man att det är en artikel man ska läsa och inte en bok? Få koll på hur du förstår din litteraturlista.

6 oktober - Hur ska man hinna ta sig igenom all text?

Tips på lässtrategier för att läsa artiklar och kurslitteratur mer effektivt.

20 oktober - Hitta vetenskapliga artiklar.

Lär dig känna igen och söka efter vetenskapliga artiklar.

27 oktober - Svårt att läsa artiklar? Prova metoden THIEVES med oss!
Tyvärr inställt pga sjukdom!

Tycker du det är svårt att komma igenom artiklarna du ska läsa? Vill du bli mer effektiv i din läsning? Workshopen modellerar metoden THIEVES och hur den kan appliceras på en vetenskaplig artikel. Sen får du själv pröva. Det finns tid för frågor efteråt. Ta med en egen vetenskaplig artikel eller läs en som vi har valt.

10 november - Hitta ditt vetenskapliga språk!

Här får du tips på vilka ordval du ska göra för att skriva, precist, koncist och formellt.

1 december - Hur skapar man en logisk struktur i skriftliga uppgifter?

Hur får man egentligen till den där röda tråden? Handfasta tips på hur du skapar en text med sammanhang.

Senast ändrad:16 Nov 2022