GIH:s Akademiska högtid 2020

Den Akademiska högtiden flyttas från den 8 maj till fredagen den 9 oktober 2020. Under denna dag blir det föreläsningar i aulan som efterföljs av en ceremoni. Vid högtiden promoveras utsedd hedersdoktor och disputerade doktorer, ny professor installeras och docenter antas. Anmälan till ceremonin och högtidsmiddagen finns längre ned på sidan.

Anledningen till att den Akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola.

Öppna föreläsningar

Den akademiska högtiden inleds i aulan med öppna installationsföreläsningar. Det är fri entré till dessa och de är öppna för allmänheten. Klockan 09:00 är det föreläsningar av doktorer, klockan 10:15 är det föreläsningar av docenter och klockan 11:30 är det dags för professorn. Efter pausen klockan 13:00 kommer hedersdoktorn att hålla sin föreläsning.

Föreläsningar av doktorer

Föreläsningarna börjar klockan 09:00. De nedan angivna doktorerna föreläser efter varandra till klockan 10:00.

Jane Salier Eriksson Hjärtfrekvensmetoden för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling.
Daniele Cardinale Mitokondriens roll för att bestämma syreupptag och prestation hos människa
Anna Qvarfordt  Anti-doping – a legitimate effort? Elite athletes' perspectives on policy and practice
Eva Linghede Glitch i Idrottslandet – en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap)
Amanda Ek Betydelsen av fysisk aktivitet hos personer med hjärtsjukdom

Föreläsningar av docenter

Föreläsningarna börjar klockan 10:15. De nedan angivna docenterna föreläser efter varandra till klockan 11:15.

Elin Ekblom Bak Dagens nuvarande rörelsemönster – en utmaning för folkhälsan
Paul Sjöblom Historisk institutionalism – en kritisk/tolkande ansats att försöka beskriva, förklara och problematisera centrala idrottsaktörers värderingar, beteenden och ageranden
Åsa Bäckström Att undersöka och analysera det "omätbara" i gränslandet mellan subjektivitet, objektivitet och normativitet
Anna Bjerkefors Erfarenheter från hur kanot blev ny Paralympisk idrott
Maria Fernström LBA-studien. En studie om unga vuxnas livsstilsvanor och risk för hjärt-kärlsjukdom

Föreläsning av professor

Föreläsningen börjar klockan 11:30 och fortsätter till klockan 12:00.

Abram Katz Does increased or decreased fat oxidation lead to muscle insulin resistance?

Föreläsning av hedersdoktor

Föreläsningen börjar klockan 13:00 och fortsätter till klockan 14:00.

Artur Forsberg RF och idrottsforskningen i samspel. Ett "kåseri" av Artur Forsberg  

Anmälan (länk)

Anmälan är till för de som fått en inbjudan till GIH:s Akademiska högtid den 9 oktober. Den är öppen för anmälan till ceremonin och högtidsmiddagen.

Klicka här för anmälan

Promoveringsceremoni och högtidsmiddag

GIH:s aula öppnar klockan 15:30 och ceremonin börjar strax innan klockan 16:00. Under denna högtid promoveras hedersdoktorn och doktorer, dessutom installeras professorn och docenter antas. Ceremonin varvas med underhållning i aulan.  

Se dokumentation från tidigare Akademiska högtider från 2018 och 2016. 

Detta program kommer att uppdateras.

Adress till denna sida: www.gih.se/akademisk_hogtid