Andra ämnet inom ämneslärarprogrammet

GIH har skrivit överenskommelse med Södertörns högskola och Stockholms universitet om andra ämnet inom ämneslärarprogrammet.

Du antas till de ämnen som Södertörns högskola och Stockholms universitet erbjuder via ett ansökningsförfarande under termin 3 (från hösten 2019 planeras valet att ske under termin 2.) i din utbildning. Du behöver inte söka via antagning.se. Utbudet av ämnena kan ändras på grund av arbetsmarknadsläget eller att kurserna inte ges terminen i fråga på grund av för få studenter på utbildningarna Södertörns högskola och Stockholms universitet. Det meddelas senast vid din utbildningsstart vid GIH.

Förbered dig inför valet av andra ämnet redan när du ansöker till GIH. Kontrollera förkunskapskraven för det ämne som du är intresserad av.

Valbara ämnen vid Stockholms universitet

Antagning hösterminer, termin 5 vid GIH.

Engelska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Max 10 platser

Svenska (1-120 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Max 5 platser.

Svenska som andraspråk (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Max 5 platser.

Franska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Franska steg 3. Max 5 platser.

Spanska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska steg 3. Max 5 platser.

Moderna språkl-Tyska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6). Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande.

Geografi (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c. Max 10 platser.

Kemi (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Kemi B/Kemi 2, Fysik B/Fysik 2, Matematik D/Matematik 4. Max 5 platser.

Matematik (1-90 hp), Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 4. Max 10 platser. 

Kravet på matematik kan också uppfyllas av Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, från Stockholms universitet. Den förberedande kursen kräver Matematik C/Matematik 3b alt 3c.

För de som väljer matematik som andraämne skickas information om kursen ut av samordnarna för samarbetet i samband med antagning. 

Biologi (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Biologi B/Biologi 2, Kemi B/Kemi 2, Matematik C/Matematik 3b alt 3c. Max 10 platser.

Studenter vid GIH som avklarat idrottsfysiologin är undantagna kravet på Kemi B/Kemi 2

Kontakt Stockholms universitet

Samordnare vid SU ordnar kursvalet när valet är genomfört, kontakta via fhs@su.se.

Läs mer på deras hemsida Samarbete inom ämneslärarprogrammet.

Valbara ämnen vid Södertörns högskola

Valbara ämnen vid Södertörns högskola

Antagning vårterminer, termin 4 (fr om HT2018 antagning) vid GIH.

Max 10 platser per ämne.

Samhällskunskap (120 hp), Behörighetskrav:

Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6 c) samt Engelska B/Engelska 6. För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b / 1a1 och 1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.

 

Samhällskunskap för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Samhällskunskap I kursplan 1643ÖV

Samhällskunskap II kursplan 1648ÖV

Samhällskunskap III kursplan 1589ÖV

Samhällskunskap IV kursplan 1658ÖV


Engelska (90 hp),
Behörighetskrav:
Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6 c) samt Engelska B/Engelska 6. För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b / 1a1 och 1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.

Engelska för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Engelska I kursplan 1090EN

Engelska II kursplan 1091EN

Engelska III kursplan 1122EN

Religionsvetenskap (90 hp), Behörighetskrav:
Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6 c) samt Engelska B/Engelska 6. För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b / 1a1 och 1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.

Religionsvetenskap för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Religionsvetenskap I kursplan 1175RV

Religionsvetenskap II kursplan 1183RV

Religionsvetenskap III kursplan 1187RV

Svenska (120 hp), Behörighetskrav:
Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6 c) samt Engelska B/Engelska 6. För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b / 1a1 och 1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.

Svenska I kursplan 1177SV

Svenska II kursplan 1181SV

Svenska III kursplan 1182SV

Svenska IV kursplan 1183SV

Historia (90 hp), Behörighetskrav:
Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6 c) samt Engelska B/Engelska 6. För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b / 1a1 och 1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.

Historia för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Historia I kursplan 1199HI (ny plan fr om VT20)

Historia II kursplan 1185HI

Historia III kursplan 1168HI

Kontakt vid Södertörns högskola

Administration

Kontakt vid GIH

Liselott Sandahl, studievägledare och samordnare av valet till andra ämnet.

Adress till denna sida www.gih.se/andraamnet