Motiverande samtal 2, 7.5 hp

”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring.” (Miller, W. Rollnick, S. 2010)

Kursplan

Kursinformation

Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form.

Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, litteraturuppgifter, presentationer och erfarenhetsutbyte. Teori kompletteras med praktiska tillämpningar och reflektioner.

Innehåll och upplägg

Kursen följer MI-strukturen där teorier, färdigheter och övningar baseras på konceptet Motivational Interviewing utifrån riktlinjer från Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

Datum

 

25-26 januari

8-9 mars

5-6 april

10 maj

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesgrupper som arbetar med samtal inom med inriktning på livsstil, levnadsvanor, fysisk aktivitet, rehabilitering, HR, personal samt socialt arbete.

Förväntade studieresultat och examination

Du som student ska:

– bedöma vetenskaplig evidens om motiverande samtal vid levnadsvanor och livsstilsförändringar,
– visa på färdigheter i utförande av samtal om motivation vid beteendeförändringar,
– leda samtalsövningar,
– söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar inom kommunikation, inklusive motiverande samtal,
– bedöma och återkoppla yrkesinriktade motiverande samtal.

Examination

– litteraturseminarie med skriftlig examination,
– muntlig examination.

Kontakt

Staffan Hultgren, staffan.hultgren@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbportalen antagning.se(icon)

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

Intervju Staffan Hultgren

Intervju med Staffan Hultgren
Läs intervjun med den person som ansvarat för tio år av Motiverande samtal

Läs intervjun med Staffan

Kursfakta

Kurskod/Programkod

FAMST2

Anmälningskod

GIH-19101

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt: Kursen Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp (FID34G) vid GIH. Eller motsvarande högskolekurs eller utbildning inom Motivational Interviewing med inriktning hälsa.

Urval

50% akademiska poäng. 50% lottning.

Studieform

Normal

Studieperiod

Blandade tider

Studietid

2019 v.04 - 2019 v. 23

Studietakt

50%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

20

Antal högskolepoäng

7,5

Nivå

Grund