Idrott och hälsa för lärare GY 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet.

 
Obs! Kursen är inställd på grund av för få behöriga sökande.

 

Kursen ingår i Lärarlyftet II.

Kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i idrott och hälsa i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig.
Kursplan

Kursbeskrivning

Kursen omfattar 90 hp och erbjuder en fördjupad utbildning i idrottslära, humanbiologi, hälsa, idrottssociologi, idrottspedagogik och utbildningsvetenskapliga moment med inriktning idrott och hälsa.  

Moment

Moment 1: Humanbiologi, 5 hp

 • grundläggande anatomi och fysiologi,
 • människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet,
 • vanliga idrottsskador. 

Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp

 • hälsobegreppets olika dimensioner,
 • hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument,
 • undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet,
 • levnadsvanors påverkan på hälsa 

Moment 3: Idrottspedagogik, 5 hp

 • idrottskulturen och dess sociala normer,
 • barns motoriska, psykiska och sociala utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott,
 • olika synsätt på lek, kropp och rörelse. 

Moment 4: Idrott och hälsas didaktik, 20 hp

 • gymnastiska och idrottsliga former,
 • rörelse och dans som expressiv form,
 • bollekar och bollspelens former,
 • simningens grundformer inklusive livräddning i vatten.
 • friluftsliv under olika årstider och kartkunskap, 

Moment 5: Lärande och specialpedagogik, 5 hp

 • fysiska och psykiska funktionshinder,
 • specialpedagogiska metoder ur individ- och samhällsperspektiv,
 • nationell och internationell forskning om funktionshinder,
 • skolans styrdokument,
 • kunskapssyn, värdegrund samt helhetssyn på barnet,
 • specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/elevvårdsteamet,
 • diagnos, prognos och Anpassad fysisk aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt perspektiv. 

Moment 6: Bedömning och betygsättning, 7,5 hp

 • ämnets mål, centrala innehåll och kunskapskrav,
 • lokala pedagogiska planer (LPP), individuella utvecklingsplaner (IUP) och utvecklingssamtal
 • olika bedömningsformer, formativ och summativ bedömning.

Arbetssätt

Kursen ges på halvtid/trekvartstid och läses på distans med inslag av högskoleförlagd undervisning, 10 tillfällen per termin.

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

Moment 1: Humanbiologi, 5 hp

 • individuell skriftlig examination 

Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp

 • examinerande litteraturseminarium,
 • fördjupningsuppgift 

Moment 3: Idrottspedagogik, 5 hp                                                                                                                                                                                                          

 • examinerande litteraturseminarium,
 • fördjupningsuppgift 

Moment 4: Idrott och hälsas didaktik, 15 hp

 • individuell skriftlig examination,
 • praktiska examinationer i ledarskap och egen rörelsekompetens i respektive delmoment 

Moment 5: Lärande och specialpedagogik, 7,5 hp

 • litteraturseminarium,
 • analys och utvärdering av åtgärdsprogram. 

Moment 6: Bedömning och betygsättning, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination,
 • skriftlig pedagogisk planering med opponering av annan deltagares arbete. 

Moment 7: Idrott och hälsas didaktik II, 15 hp

 • nätspel,
 • friluftsliv och orientering,
 • gymnastik och friidrott
 • rörelse och dans som träningsform, 

Moment 8: Idrott, hälsa och välbefinnande, 7,5 hp

 • problematisering av hälsobegreppet utifrån det professionella läraruppdraget,
 • tillämpning av rörelsepraktiker utifrån ett hälsoperspektiv,
 • projektarbete med fokus på hälsa inom ämnet idrotts och hälsa. 

Moment 9: Humanbiologi, 7,5 hp

 • fysiologisk anpassning till fysisk aktivitet,
 • träningslära med tillämpning,
 • näringslära,
 • sjukdomslära i samband med fysisk aktivitet,
 • rörelselära. 

Moment 10: Idrott och hälsas didaktik, 15 hp 

 • is- och klubbspel med fokus på rum, tid, kommunikation och ramfaktorer,  
 • vinterfriluftsliv med skid- och skridskoåkning,
 • rörelse och dans med fördjupning i estetiska lärprocesser samt kulturella danser
 • gymnastik med inriktning på motorisk utveckling,
 • träff- slag- och löpspel, fördjupning inom friidrott.

Kontakt

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

Liselott Sandahl, studievägledare GIH

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen www.antagning.se. Sista anmälningsdag är förlängt till den 31 maj 2016.

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos antagning.se och att du uppfyller förkunskapskraven. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på antagning.se eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

Godkännande av skolhuvudman

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, se bidragsregler Skolverkets webbplats.

Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Huvudmannens godkännandeblankett lärarlyftet II ht16

Viktiga datum

Första anmälningsdag: 15 mars 2016

Sista anmälningsdag: 31 maj (förlängd ansökningstid)

Sista kompletteringsdag: 15 maj

Urval: 30 maj

Antagningsbesked: 3 juni

 

Kursfakta

Kurskod/Programkod

GIH-GY

Anmälningskod

GIH-GIHGY

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Godkänt från skolhuvudmannen och lärarexamen eller motsvarande.

Urval

Lottning

Studieform

Normal

Studieperiod

2016 v. 36 - 2019 v. 02

Studietid

Dagtid

Studietakt

50% (de två sista terminerna på 3/4-fart)

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Antal högskolepoäng

90

Nivå

Grund