Idrott och hälsa för gymnasiet, 30 hp

Campusdagar 2013-2014

Kursplan

Kursinformation

Moment

I lärarlyftskursen ingår följande fyra moment:

Moment 1 – Humanbiologi och hälsodidaktik, 7,5 hp
Momentet omfattar studier i ergonomi, träningslära och hälsa.

Moment 2 – Idrottslära och idrottsdidaktik, 7,5 hp
Studier av didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa, lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande samt interaktiva arbetsmetoder för lärande – IT som pedagogisk resurs

Moment 3 – Idrottspedagogik, 7,5 hp
Momentet omfattar historia inom svensk föreningsidrott och skolämnet idrott och hälsa, vidare normer och värdestrukturer inom föreningsidrott och skolämnet idrott och hälsa, samt lärandeteorier inom idrott och hälsa i gymnasieskolan.

Moment 4 – Bedömning och betygsättning, 7,5 hp
Momentet omfattar lokal pedagogisk plan (LPP), vidare kunskapsmål, bedömning och betygsättning, samt kommunikationsprocesser och IKT.

Examination

Examinationsformerna består av tentamen, praktiska ledarmoment, lektionsserie, skriftliga produktioner i form av lokal pedagogisk plan och betygskonkretisering, litteraturseminarier.

Undervisningsform

Kursen är en kombination av både distans och campus med sex heldagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Lärarlyftet vid GIH

Den lärarkategori kursen vänder sig till är i första hand lärare som undervisar i idrott och hälsa i gymnasieskolan och som saknar behörighet för ämnet.

Kontakt

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

Jane Meckbach
08-120 538 29 
jane.meckbach@gih.se

Kurstid

Datum för kursstart är 2 september 2013 och kursslut 10 juni 2014.

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen  www.antagning.se innan 15 april.

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos antagning.se och att du uppfyller förkunskapskraven. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på antagning.se eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, se bidragsregler på Skolverkets webbplats(icon)(icon). Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. Blankett för huvudmannens godkännande

Första anmälningsdag: 15 mars

Sista anmälningsdag: 15 april

Campusdagar 2013-2014

Humanbiologi och hälsodidaktik:

 • 2-3/9
 • 23-24/9
 • 16-17/10

Idrottslära och idrottsdidaktik:

 • 21-22/10
 • 18-19/11
 • 16-17/12

Idrottspedagogik:

 • 13-14/1
 • 10-11/2
 • 10-11/3

Bedömning och utvärdering:

 • 7-8/4
 • 5-6/5
 • 9-10/6

Kursinformation

Anmälningskod

KURSEN INSTÄLLD

Särskild behörighet

Sökande till denna kurs ska ha lärarexamen samt minst 60 hp i idrott/idrott och hälsa eller motsvarande.

Urval

Vid fler behöriga än antalet platser antas 50% med akademiska poäng och 50% genom lottning

Studieform

kombination av distansundervisning och campusförlagd undervisning

Studieperiod

v.36 2013 - v.24 2014

Studietakt

50%

Ort

Stockholm

Antal högskolepoäng

30 hp

Nivå

Grund