Idrott och hälsa för gymnasiet, 15 hp (nivå 76-90 hp)

 Obs! Kursen INSTÄLLD på grund av för få sökande. (2013-11-21)

Kursplan

Campusdagar 2014

Kursinformation

Denna kurs ges inom ramen för Lärarlyftet II.

Särskild behörighet

Sökande till denna kurs ska ha lärarexamen samt minst 75 hp i idrott/idrott och hälsa eller motsvarande.

Moment

I lärarlyftskursen ingår följande två moment:

Moment 1 – Humanbiologi och hälsodidaktik, 7,5 hp
Momentet omfattar studier i ergonomi, träningslära och hälsa.

Moment 2 – Idrottslära och idrottsdidaktik, 7,5 hp
Momentet omfattar lokal pedagogisk plan (LPP), vidare kunskapsmål, bedömning och betygsättning, samt kommunikationsprocesser och IKT.

Examination

Examinationsformerna består av tentamen, praktiska ledarmoment, lektionsserie, skriftliga produktioner i form av lokal pedagogisk plan och betygskonkretisering, litteraturseminarier.

Undervisningsform

Kursen är en kombination av både distans och campus med sex heldagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Lärarlyftet vid GIH

Den lärarkategori kursen vänder sig till är i första hand lärare som undervisar i idrott och hälsa i gymnasieskolan och som saknar behörighet för ämnet.

Kontakt

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

Jane Meckbach
08-120 538 29
jane.meckbach@gih.se

Studievägledning

Kontakta studievagledning@gih.se

Kurstid

Datum för kursstart är 13 januari och kursslut 10 juni 2014.

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen www.antagning.se(icon) .

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos antagning.se och att du uppfyller förkunskapskraven. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på antagning.se eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, se bidragsregler på Skolverkets webbplats(icon)(icon)(icon). Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. Blankett för huvudmannens godkännande(icon)(icon)

Första anmälningsdag: 15 september

Sista anmälningsdag: Obs! Förlängd anmälan till 13 november 2013.

Campusdagar 2014

Humanbiologi och hälsodidaktik:

  • 13-14/1
  • 10-11/2
  • 10-11/3

Idrottslära och idrottsdidaktik:

  • 7-8/4
  • 5-6/5
  • 9-10/6

Kursfakta

Kurskod/Programkod

GIHV14

Anmälningskod

GIH-IHV14

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Sökande till denna kurs ska ha Lärarexamen samt minst 75 högskolepoäng i idrott/idrott och hälsa eller motsvarande.

Urval

Sökande till denna kurs: Vid fler behöriga sökande än antalet platser antas 50 % med akademiska poäng och 50 % genom lottning.

Studieform

Normal

Studieperiod

Blandade tider

Studietid

2014 v. 02 - v. 23

Studietakt

50 %

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal högskolepoäng

15

Nivå

Grund