Tränarskap med inriktning på fotboll, 30 hp

Inför kursstart

Inför kursstartDetaljer

Första kurstillfälle:

2011-09-07

Tid:

12:00-19:00

Plats:

Teorisal 2

Schema:

Schema

Lärare:

Lars Pihl

Övrig information:

Sista kursdatum är 2012-06-10. Personligt brev skickas ut under v. 32.

Kursplan

Kursen belyser praktiska och teoretiska moment från barn- och ungdoms- till seniorfotboll. Exempelvis fotbollsteknik, spelförståelse, spelsystem, målvaktsspel och "Fotbollens spela, lek och lär". Dessutom ingår analys, problematisering och utveckling av ledarrollen med särskild tonvikt på pedagogiska och psykologiska faktorer. I träningslära diskuteras också exempelvis motorik, koordination samt fotbollsspecifik uthållighets- och styrketräning.

Kursen ges i samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) vilket garanterar kvaliteten både ur ett fotbollsmässigt och ett akademiskt perspektiv.

Studenterna genomgår avspark, bas- och avancerad-utbildning i SvFF:s tränarutbildning samt får möjlighet att kritiskt granska och fördjupa sig i teoretiska och praktiska moment inom fotbollen. De som också uppfyller de praktiska kraven får även en unik möjlighet att till självkostnadspris diplomeras i bas- och avancerad tränarutbildning i samband med den akademiska kursen.

För dig med tidigare erfarenhet 

Kursen lämpar sig speciellt för dig med tidigare erfarenhet som spelare eller tränare.

Innehåll och uppläggning

  • fotbollens ledarskap för barn och unga, 7,5 högskolepoäng
  • fotbollens lärande och coachning, 7,5 högskolepoäng
  • fotbollens träningslära, 7,5 högskolepoäng
  • idrottsdidaktik med inriktning mot fotboll, 7,5 högskolepoäng

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av en dag praktik samt föreläsningar per vecka. Upplägget är med tanke på att personer som har annan verksamhet också ska kunna bedriva den parallellt med studierna. Det är speciellt för dig som redan är tränare, spelare, arbetar eller läser på program samt fristående kurser på högskola eller universitet.

Kurstid

ht 2011 

Antal kursplatser

30

Kurstakt 

Kursen ges på halvfart under två terminer.

Kontaktperson 

Lars Pihl
lars.pihl@gih.se
Tel 08-402 22 51
Mobil 076-125 77 48

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet. Läs mer om vad grundläggande behörighet är på studera.nu.

Urval 

Platserna fördelas enligt följande: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Anmälan

Anmälningskod: GIH-H1133

Anmälan görs på webbplatsen www.studera.nu. Sista anmälningsdag är 19 juni 2011.

Diplomering 

För närmare information kring SvFFs diplomering eller andra frågor kring SvFFs tränarutbildning i samband med studierna kontakta:

Svenska Fotbollförbundet
ansvarig tränarutbildningen Per Widen
skolansvarig Kent Nyström
riksinstruktör beteendevetenskap Johan Fallby
riksinstruktör fysiologi Helena Andersson