Europa (Erasmus+)

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Genom Erasmus+ har du möjlighet att studera under tre till tolv månader eller praktisera i två månader i ett EU/EES-land (inklusive Outmost regions och OCT´s). Detta gäller även i kandidatländerna Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Varje student som tilldelas en utbytesplats inom Erasmus+programmet tilldelas även ett mindre stipendium avsett att täcka de extra utgifter du har när du studerar utomlands. Större delen av dina Erasmus+studier finansierar du dock med hjälp av studiemedel via CSN.  

Tillgodoräknandet av studier inom Europa görs vanligtvis med hjälp av ECTS-systemet.

Krav för Erasmus+

För att söka till Erasmus+programmet krävs, förutom GIH:s generella behörighetskrav för utbytesstudenter, ett utbytesavtal med det universitet du ämnar studera vid. Ofta föreligger dessutom specifika krav för varje land eller universitet. För praktik krävs däremot inget utbytesavtal mellan GIH och mottagande organisation.

Partneruniversitet inom Erasmus+ 2016-2020

Belgien

KU Leuven
Kursutbud
Undervisningsspråk: holländska och engelska

Finland

University of Jyväskylä (Jyväskylän yliopiston)
Kursutbud
Undervisningsspråk: finska och engelska

Yrkeshögskolan Arcada Helsingfors
Kursutbud
Undervisningsspråk: svenska

Frankrike

École Supérieure des Métiers du Sport (ILEPS), Paris
Kursutbud
Undervisningsspårk: engelska och franska

Université de Montpellier
Kursutbud(grundutbildning)
Kursutbud (master)
Undervisningsspråk: franska

Italien

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"
Kursutbud
Undervisningsspråk: italienska och engelska (endast på masterprogram)

Lettland

Latvian Academy of Sport Education
Kursutbud
Undervisningsspråk: engelska

Polen

Jósef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
Kursutbud
Undervisningsspråk: engelska

Norge

Högskolan i Innlandet(tidigare Högskolan i Lillehammer)
Kursutbud (på engelska)
Utbildningar (på norska)
Undervisningsspråk: norska och engelska

Norges idrettshögskole (NIH)
Kursutbud(engelska)
Program (norska)
Undervisningsspråk: norska och engelska

Universitetet i Stavanger
Kursutbud
Undervisningsspråk: norska och engelska

Spanien

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Kursutbud
Undervisningsspråk: spanska

Storbritannien

Läs information om Brexit

University of Portsmouth
Kursutbud
Undervisningsspråk: engelska

Tyskland

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Kursutbud
Undervisningsspråk: tyska

Universität Leipzig
Kursutbud
Undervisningsspråk: tyska

Deutsche Sporthochschule Köln  
Kursutbud
Undervisningsspråk: tyska och engelska

Ungern

University of Physical Education, Budapest (Testnevelési Egyetem)
Kursutbud läsåret 2018/2019 
Undervisningsspråk: engelska

Ansökan

Ansök om utbytesstudier

Kontakt

För mer information kontakta international@gih.se

GIH:s Erasmus Charter for Higher education 2014-2020Högskolan i Lillehammer
Foto: Sara Sjögren - Campus Lillehammer, Norge

German Sport University Cologne
Foto: Sara Sjögren - Deutsche Sporthochschule Köln, Tyskland

Pilsudsky University of Physical Education Warzawa
Foto: Sara Sjögren - Jósef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Polen

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Foto: Sara Sjögren - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

University of Physical Education, Budapest
Foto: Sara Sjögren - University of Physical Education, Budapest 

 Studera utomlands

Studera utomlands - information om utlandsstudier från studera.nu (icon) Till Studera utomlands

Studying abroad

Guidebok för utresande Erasmusstudenter, av Erasmus Student Network (ESN) (icon) Till Studying abroad