Stipendier

GIH utlyser stipendier varje vår och höst.

När utlysningen öppnar skickas ett informationsmejl ut till alla studenter om vilka stipendier som är öppna för ansökan.

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 8 oktober till 18 oktober 2018.

Ansökningsblanketten skrivs ut och fylls i.OBS använd bläckpenna, blyerts är inte giltigt eftersom det går att sudda. I ansökan specificerar du vilka saker du vill köpa och den sammanlagda kostnaden för dessa. Det finns en ansökningsblankett för varje öppen fond. Se längre ner på sidan under blanketter.  

Din ansökan lämnas in till GIH:s reception på öppettiderna. Ansökan behöver lämnas in då receptionen är bemannad eftersom receptionen behöver din signatur på en inlämningslista då ansökan tas emot. När ansökan är inlämnad kan du inte få tillbaka eller komplettera den. Om man vill spara en kopia på sin ansökan bör man därför göra kopian innan man lämnar in ansökan.

Godkänt resultat ska ha uppnåtts på alla tidigare läsår vid GIH med 60 hp varje läsår fram till höstterminen 2017/vårterminen 2018. Ladokutdrag bifogas ansökan, dessa finns i Ladok och du kan skriva ut dem när du är inloggad i systemet.

Redovisningen gör du om ditt stipendium har beviljats. Redovisning görs i blanketten Redovisningsblankett och kvitton eller vidimerade kopior på kvitton bifogas för alla saker du har köpt. En vidimerad kvittokopia är en kopia på ett kvitto där det intygas att kopian överensstämmer med originalet. Be gärna någon som är anställd på GIH att intyga på kopian. Observera att GIH kan göra stickprov och begära att få se originalkvittona.

Det går att få stipendium en gång per år ur varje fond. Med år menas kalenderår och inte läsår. Om man blir beviljad ett stipendium behöver man därmed vänta ett år innan man kan bli behörig igen till samma fond.

Beslut om stipendium för hösten 2018 anslås i receptionen då beslut har fattats.

Frågor

Om du har frågor som du inte hittar svar på dessa sidor, mejla nämndens stiftelsenamnden@gih.se 

Utbetalning och redovisning

Granskning, bedömning och beslut tar cirka 2 månader. Utbetalning av beviljade stipendier görs ungefär en månad efter beslut.

Efter erhållet stipendium skall redovisning göras. Mejla redovisningen tillsammans med scannande vidimerade kvitton till stiftelsenamnden@gih.se

Det går även att lämna in redovisningen i receptionen (under öppettiderna) tillsammans med originalkvitton eller vidimerade kvitton.

Datum för redovisning är:

  • höststipendier 8 juni
  • vårstipendier 31 december

Blanketter

Ansökningsblankett Elin Johnsons fond-Samfonden ht18.pdf

Ansökningsblankett Elisabeth och Gunnar Liljedahls stiftelse ht18.pdf

Ansökningsblankett Karin Ljungwaldhs fond - lärarstudenter - HT18.pdf

Ansökningsblankett -Karin Ljungwaldhs fond Lärarstipendium 2018.pdf

Nomineringsblankett Överste och Fru Adolf Johnssons fond h18.pdf

Redovisningsblankett HT18.pdf

Redovisningsblankett VT18.pdf

Fonder

FondÄndamål
Elin Johnsons fond

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för student inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Läs mer på sidan Elin Johnsons fond och Samfonden

Samfonden Samma som Elin Johnsons fond
Karin Ljungwaldhs fond

Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till kvinnliga studenter vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 % av disponibelt belopp skall avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska stipendier ur fonden utdelas som resestipendier till kvinnliga lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Av disponibelt belopp skall 15 % avsättas för detta ändamål.

Läs mer på sidan Karin Ljungwaldhs fond

Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Läs mer på sidan Överste och fru Adolf Johnssons fond

Ledamöter

Länk till sidan Stiftelsenämndens ledamöter.

Adress till denna sida: www.gih.se/stipendier

Stipendier

Du som GIH-student kan söka stipendier. Ansökan är öppen mellan 8 oktober och 18 oktober 2018. (icon) Läs mer om hur du ansöker