Datorsalar

Nedan är en lista på datorsalar på GIH, vilka program som finns installerade på datorerna och vilka skrivare som finns i respektive sal.

Skrivare (Follow me) med tillhörande dator finns även nere i studentmässen på plan 3 i huvudbyggnaden. Läs mer om utskrifter och skrivare.

Du behöver plastnyckel för att komma in i datorsalarna. 

Studentmässen, hus 1

Skrivarens namn: FollowMe.

Biblioteket, hus 1, 15 st datorer (PC)

Datorerna är tillgängliga under bibliotekets öppettider.

Microsoft Office 2013
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Box Edit
Box Office Plugin
Google Chrome
Internet Explorer
Purple Pen
SportsPlanner
SPSS
Statistica (två datorer på Hyllgavlarna STUDD043 och STUDD044)
Stava Rex
7 Zip

Skrivarens namn: FollowMe.

Stora datorsalen, rum 1421 hus 1, 30 st datorer (PC)

Datorsalen är öppen måndag - fredag kl 7.45 - 20.00 (19.30 på fredagar). Den kan endast nyttjas då salen inte är bokad. 

Microsoft Office 2013
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Box Edit
Box Office Plugin
Google Chrome
Internet Explorer
Purple Pen
SportsPlanner
SPSS
Statistica (två datorer: GIHD007 och GIHD008)
Stava Rex
7 Zip

Skrivarens namn: FollowMe.

LTIV, rum 3338 hus 3, 16 st datorer (PC)

Microsoft Office 2013
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Box Edit
Box Office Plugin
Google Chrome
Internet Explorer
Purple Pen
SportsPlanner
Statistica
7 Zip
Dartfish Connect 7
Interplay Sports Soccer

Skrivarens namn: LTIV Hyllan (GIHP_3338)

Adress till denna sida: www.gih.se/datorsalar