Terminstider

Aktuella läsårstider

Läsårets längd och terminsindelning fastställs av rektorsämbetet efter förslag från institutionen. Nedanstående terminstider gäller för läsåret 2017/2018 och kommande läsår 2018/2019: 

Terminstider läsåret 2017-2018  
Höstterminen 2017 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
Vårterminen 2018 15 januari 2018 - 3 juni 2018
Terminstider läsåret 2018-2019  
Höstterminen 2018 3 september 2018 - 20 januari 2019
Vårterminen 2019 21 januari 2019 - 9 juni 2019

 

Adress till denna sida: www.gih.se/terminstider