Så anmäler du dig

Anmälan görs på olika sätt beroende på om du vill anmäla dig till ett av våra utbildningsprogram eller till en fristående kurs.

Program 

Antagning sker genom webbplatsen www.antagning.se och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Antagning till GIH:s program sker endast en gång per år inför höstterminen. Anmälan öppnar 15 mars och sista anmälningdag är 15 april. Under 2020 är sista ansökningsdag den 31 maj. Ladda upp dina handlingar på "Mina sidor" på antagning.se om du inte redan gjort det.

Tränarprogrammet

Tilläggskravet på eliterfarenhet som tränare eller aktiv idrottare är borttaget.

1/3 av platserna tilldelas genom lottning i ett alternativt urval. Deltagande i det alternativa urvalet sker för de sökande som uppfyller minst ett av dessa två kriterier:

  • varit aktiv inom idrott, på junior- eller seniornivå, på amatör- eller professionell nivå
  • har erfarenhet som ledare/tränare eller med godkänt resultat ha genomgått ledarutbildning inom idrott eller motsvarande

Observera att du måste använda blanketten om du vill delta i det alternativa urvalet. Ladda ner blankett "Alternativt urval Tränarprogrammet" på Tränarprogrammets sida på GIH Kurswebb. Betyg, intyg och andra handlingar skall skickas snarast efter att anmälan är gjord.

Fristående kurser

Antagning sker genom webbplatsen www.antagning.se och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Antagning till GIH:s fristående kurser sker två gånger per år. Anmälan öppnar 15 mars och 15 september. Sista anmälningdag är 15 april och 15 oktober. Under 2020 är sista ansökningsdag den 31 maj. Ladda upp dina handlingar på "Mina sidor" på antagning.se om du inte redan gjort det.

 

Adress till denna sida: www.gih.se/anmalan

Studera.nu

Studera.nu
Studera.nu - Högskolornas och universitetens webbplats för information kring högskolestudier (icon) Till studera.nu