Om hälsoprojektet

Hälsoprojektet har pågått inom undervisning sedan 2005 och är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om seniorer (personer äldre än 65 år), vilket innebär att deltagarna får träna kostnadsfritt och genomföra hälsotester tillsammans med GIH:s studenter.

Bild på uppvärmning i styrketräningsrummetUnder två månader får de utföra olika fysiska aktiviteter som till exempel styrketräning, motions- och vattengympa, två gånger i veckan på GIH eller i sin hemkommun. För- och eftertesterna genomförs vid tre tillfällen. För tillförlitlighetens skull sker de två första innan träningen börjar och den tredje äger rum efter träningsperiodens slut.

Testerna innebär att deltagarna får mäta styrka i rygg, mage, ben och armar. Det ingår även mätningar av gripstyrka, konditionstester, gångförmåga, balans samt rörlighet och de tar även pulsen och mäter blodtryck. Alla deltagare får dessutom svara på en omfattande enkät om levnadsvanor som upplevd hälsa, fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol.

De första testerna utgör startnivå och vid sluttestet mäts om det blivit förbättringar eller försämringar under träningsperioden. De som deltar är förutom seniorer även personer i alla åldrar med depression och ångest som rekryterats via sjukvården.

Det är sammanlagt mellan 400 och 500 personer som varje vårtermin deltar i Hälsoprojektet och det är så populärt att det står cirka 200 personer i kö för att vara med. De kommuner som för närvarande deltar är Solna stad, Lidingö stad, Täby kommun och centrala Stockholm.  

Alla vinner på projektet

Bild på Eva AnderssonAnsvarig för Hälsoprojektet på GIH är Eva Andersson, docent i idrottsvetenskap, idrottslärare och leg. läkare, som tillsammans med flera andra lärare, ledare och studenter vid GIH och externa personer som engagerar sig. Sedan 2005 har hon varit i kontakt med kommuner, sjukvårdsmottagningar och företag för att få dem intresserade av att delta.
– Det finns ett enormt intresse bland annat hos kommuner att få ta del av detta framgångsrika koncept, säger hon. Det är ett win-win-koncept där både seniorer mår bättre och där kommunen kan bidra till denna positiva utveckling. På sikt bidrar det även till sänkta vård- och omsorgskostnader för de äldre då de inte behöver vård och stöd på samma sätt som de som inte rör på sig.

Lett till mer forskning

Hälsoprojektet har även lett till extraprojekt på GIH där bland annat en doktorand, i samarbete med andra forskare och GIH-studenter, under senaste läsåret tagit muskelbiopsier på 20 äldre personer som under två månader deltagit i intensiv styrketräning tre gånger i veckan. Dessa prover ligger till grund för forskning på GIH.

Vidare under senaste läsåret skrev sex studenter även sina C-uppsatser baserade på de tester och utfall som Hälsoprojektet medförde. Slutsatser i deras uppsatser var bland annat att äldre blir starkare av att träna i grupp eller själva enligt fystestresultat i början och i slutet av en tvåmånadersperiod. Vidare har tidigare och nu pågående studentuppsatser använt metoder där man på äldre mäter maxtester på cykelergometer med direkt syrgasregistreing för att bestämma maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition. Dessutom utförs nu, inom de äldres hälsoprojekt, mätningar av fysiska aktivitetsvanor och stillasittande, vars resultat redovisas i studentuppsatser.

Även nybörjare ingår

Bild på Lena Gejke och deltagareMan kan tro att projektet lockar seniorer som redan är aktiva men Solna stad har prioriterat nybörjare. Vid en skriftlig sammanställning av alla studenternas hälsoprojektresultat baserat på alla enkätsvar vårterminen 2012 framkom att hälften av de äldre deltagarna inte nådde upp till rekommendationerna att röra sig minst 30 minuter per dag fem dagar i veckan.

Hälsoprojekten, som utförs under varje vårtermin, innebär att två gånger i veckan i åtta veckor har deltagarna ledarledda träningar på GIH eller i sin hemkommun. Träningspassen och alla tester leds av studenterna i hälsoprojekten. Utöver vårterminens Hälsoprojekt pågår vid GIH en så kallad ”Fri träning” som består av vattengymnastik året om (som leds av studenter) och aktiviteter i styrketräningsrummet samt motionsgympa som under hösttermingen leds av Lena Gejke, lärare i verksamhetsförlagd utbildning på GIH samt personlig tränare.
– En stor anledning till varför det är så många som uppskattar träningen på GIH är att den bidrar till en ökad hälsa och att de har så roligt tillsammans, säger Lena Gejke.

Det är studenter på hälsopedagogprogrammet under kursen Folkhälsa II med inriktning fysisk aktivitet som ansvarar för träningen och testerna under vårterminens Hälsoprojekt. Då instruerar de deltagarna om hur man använder maskinerna i styrketräningsrummet och leder även gympapassen på onsdagarna under vårterminen. Vidare leder studenterna andra varierande fysiska aktiviteter för hälsoprojektdeltagarna på måndagar och onsdagar. Under höstterminen deltar studenterna tre gånger i projektet Fri träning under Lena Gejkes ledning och då får studenterna en första kontakt med deltagarnas träning.

Härligt trivsel i rummet

Jag träffar Lena Gejke när hon hälsar deltagarna i dörren med namn.
– Att jag känner dem till namn bidrar till att de känner sig sedda och bekräftade, säger hon. En kvinna sa till mig att hon aldrig tidigare känt sig så sedd som när hon är här!

Den största fördelen med Hälsoprojektet är att det både är givande för studenterna och deltagarna. Innan kursen har studenterna fördomar om hur det är att träna seniorer och de flesta vill arbeta med ungdomar i skolan. Sedan upptäcker det hur fantastiskt det är! Många omvärderar sin inriktning och vill efter utbildningen arbeta med äldre personer.

Lena Gejke har varit ansvarig för onsdagarnas Fri träning samt varit engagerad i Hälsoprojektet i åtta år och det är tack vare Gi Broman, tidigare lärare på GIH, som drog igång den Fria ledarledda träningen på onsdagarna. Lena är passionerat intresserad av välmående och mycket sitter ihop, menar hon.
– Det bemötande som seniorerna får av studenterna smittar av sig och det leder till en enorm trivsel i gruppen. Många går härifrån med en styrka och en självständighet och de ser dagen som en höjdpunkt på veckan. Hur man möter människor är minst lika viktigt som vad man ska säga. Det är framför allt det som studenterna lär sig – hur man tar med sig det man lär sig i lärosalen till praktiken så att de ser ett sammanhang mellan teori och praktik, säger hon.Bild på Leif och Gunilla

I styrketräningsrummet hjälper Leif Gunilla med magmaskinen och säger att man enkelt kan göra detta hemma genom att sätta under fötterna bakom soffkanten. På frågan om Gunilla har räknat hur många gånger hon upprepat övningar medger hon att inte räknat.

Bild på Bosse, Bosse och MagnusBosse, Bosse och Magnus kämpar på med övningen "rygg-plankan" och den som har klocka på sig får ta tid. De har varit delaktiga i Hälsoprojektet i fyra år och är alla mycket nöjda.
– Den introduktion och ledarskap som studenterna förmedlar visar på att de har en väldigt bra pedagogisk utbildning, säger Bosse närmast i bild.

Bild på studenterna i styrketräningsrummetDet är studenterna David, Helena och Råzh som idag ansvarar för ledarskapet och instruktionerna i styrketräningsrummet. Studenterna Emelie, Josefine och Martina ansvarar för träningen i gymnastiksalen.

Text och bilder: Louise Ekström