Öppna föreläsningar

Välkomna till 2018 års öppna föreläsningar vid GIH!

De äger rum i mars/april på lördagar klockan 11:00 – 12:30 i GIH, Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion. Lokal GIH:s aula.

Fri entré, ingen förbokning möjlig.

Ta del av tidigare Öppna föreläsningar längst ned på sidan.

2018-03-03

Idrottsskadans psykologi
Högskolelektor Ulrika Tranæus

Idrottsskador är en av idrottens baksidor. De psykologiska riskfaktorer för idrottsskador som finns kan förebyggas med hjälp av psykologiska program. Men trots nollvisioner för skador uppkommer de och idrottare som skadar sig allvarligt och blir borta en längre period kan under rehabiliteringen uppleva frustation, ilska och nedstämdhet. Hur kan vi stötta dessa personer under rehabiliteringen? Vi kommer att diskutera hur vi stöttar idrottaren – både i samband med rehabiliteringen och under återgången till sin idrott.

2018-03-10

Psykisk ohälsa inom elitidrotten
Doktorand Cecilia Åkesdotter 

På senare tid har flera idrottsliga profiler berättat om sin psykiska ohälsa. Inom elitidrotten har det länge varit känt att idrottare kan drabbas av skador och sjukdom, men den psykiska hälsan har inte uppmärksammats på samma sätt. Inom elitidrotten finns det dessutom ett stigma kopplat till att må psykiskt dåligt då det är lättare att prata om ett trasigt korsband än en depression. Så hur mår våra bästa idrottare och vad kan vi göra för att hjälpa dem?

2018-03-17

Hälsa med andra ord

Doktorand Sabina Vesterlund

Genom den praxisnära forskningsmetoden Learning Study har jag tillsammans med mina kollegor studerat undervisningspraktik och elevers lärande i idrott och hälsa. Vad är avgörande för att elever i undervisningen ska utveckla kunnande i att genomföra och värdera street dance genom begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? Hur uppfattar elever det som ska läras innan det iscensätts? Vad behöver eleverna få kunskap om i undervisningen för att lära sig det som är avsett?

2018-03-24

Fysisk träning och kognitiva förmågor
Postdoktor Alexandra Pantzar
Både kropp och hjärna mår bra av fysisk träning och på senaste tiden har forskning kring fysisk aktivitets positiva effekter på kognitiva förmågor tagit fart. Studier har till exempel visat att hippocampus, en struktur i temporalloben som är väldigt viktig för vårt långtidsminne, kan växa cirka en till två procent efter regelbunden träning i tolv månader. Men vilka av följande kognitiva förmågor – uppmärksamhet, korttidsminne, arbetsminne, exekutiva förmågor och långtidsminne – kan egentligen förbättras av regelbunden träning? Och hur mycket kan de förbättras? Och har intelligens något med detta att göra?

2018-04-21

Om kroppens anpassning till 150 mil skidåkning i fjällen
Professor Peter Schantz
Vid en av de mest omfattande träningsstudier som har genomförts, studerades hur kroppen anpassar sig till två månader av turåkning längs hela svenska fjällkedjan. Särskilt studerades anpassningen i ben- och armmuskulaturen. Peter Schantz föreläsning beskriver den och andra studier som belyst människans förmåga till anpassning vid långvariga fysiska prestationer. 

Kontaktperson för GIH:s öppna föreläsningar:
högskolelektor Karl Daggfeldt

Tidigare föreläsningsprogram

Öppna föreläsningar 2018
Öppna föreläsningar 2017
Öppna föreläsningar 2016
Föreläsning med Örjan Ekblom "Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning"
Föreläsning med Mikael Mattsson "Gener, teknologi och träningsoptimering - oavsett nivå"
Föreläsning med Toni Arndt "Varför ska jag springa barfota?" 
Öppna föreläsningar 2015
Öppna föreläsningar 2014 
Öppna föreläsningar 2013
Öppna föreläsningar 2012
Öppna föreläsningar 2011
Föreläsning med Kent Sahlin "Träning av uthållighet" i ppt
Öppna föreläsningar 2010
Öppna föreläsningar 2009
Föreläsning med Michail Tonkonogi "Styrketräning för äldre"
Öppna föreläsningar 2008
Öppna föreläsningar 2007
Öppna föreläsningar 2006
Öppna föreläsningar 2005
Föreläsning med Ingegerd Ericsson 12 feb 2005
Öppna föreläsningar hösten 2004
Öppna föreläsningar våren 2004

Adress till denna sida: www.gih.se/oppnaforelasningar