Seminarium om kroppshets och övervikt

Bild på inbjudanVälkommen till ett seminarium där vi bland annat samtalar kring den rådande kroppskulturen, stigmatiseringen i samhället, konsekvenserna av övervikt med ökad risk för sjukdomar och den psykiska ohälsan. Seminariet är den 12 februari klockan 08:30-11:30 i GIH:s aula.

Över hälften av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga. Enligt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kostar de överviktiga samhället 70 miljarder kronor. Per år!

Anledningen till fetman kan bero på ärftlighet, födelsevikt, uppväxtfaktorer, hur många fettceller du bildar tidigt i livet, stress, psykologiska faktorer, livsstil och klasskillnader.

Seminariet inleds med tre korta föredrag:

  • Fler och fler blir överviktiga, vad kan och bör vi göra? – Erik Hemmingsson, överviktsforskare och författare till boken Slutbantat, GIH
  • Nutidens komplexa fysiska rörelsemönster – vad har hänt och vad kan vi göra – Elin Ekblom Bak, forskare vid GIH
  • Så påverkas vi av stigmatiseringen av vikt som finns i samhället – Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek

Därefter blir det ett samtal mellan

Moderator är Per Nilsson, rektor vid GIH

Efter samtalet har alla deltagare möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Välkommen till seminariet!

Anmäl dig på följande länk