Call for abstracts

Call for abstracts är nu öppen för Svensk Förening för Samhälls- och Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens på GIH den 21-22 november 2019.

Temat för konferens är "(Idrotts)tendenser i tiden", och vi välkomnar abstracts med olika innehåll inom ramen för SVEBI:s intresseområde. En speciell session kommer att handla om "Athlete Development and Coaching".

Bidrag på såväl svenska som engelska är välkomna. Dead-line för abstract är den 15 september 2019.

Använd mallen nedan och skicka ditt abstract via e-post till karin.redelius@gih.se

Mall för abstracts för posters och muntliga presentationer.