Böcker av GIH:s personal

Vid sidan av sin undervisning och forskning så är det många anställda som skriver böcker och kapitel som ges ut av olika förlag. Det bidrar till att föra ut kunskap från GIH till samhället och ingår i samverkansuppgiften.

Vi är imponerade av bredden hos våra anställda och vill göra det lättare för dig att hitta de böcker och kapitel som vår personal skriver. I listan finns även böcker som handlar om GIH och GIH:s historia.

Du kan också se våra anställdas publikationer i publikationsdatabasen DiVA - här är en länk till böcker och kapitel i DiVA.

 • Ny bok 2020: Football Psychology: From Theory to Practice

  Ny bok 2020: Football Psychology: From Theory to Practice

  2020-01-07 - Nyhet

  Boken ger en översikt över psykologin betydelse för hur fotboll spelas och förstås. Den presenterar empiriskt underbyggd forskning och teori, samtidigt som den erbjuder vägledning för praktiska fotbollsutövare. 

  Läs mer om boken Football Psychology: From Theory to Practice
 • Ny bok 2019: Sport management. Del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott

  Ny bok 2019: Sport management. Del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott

  2019-11-29 - Nyhet

  Boken är den andra i en serie om tre böcker om sport management i Sverige. Här beskrivs bland annat hur professionalisering och kommersialisering tar sig uttryck i relation till hur idrotten styrs. 

  Läs mer om boken Sport management. Del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott
 • Ny bok 2019: Mindfulness and Acceptance in Sport: How to Help Athletes Perform and Thrive under Pressure

  Ny bok 2019: Mindfulness and Acceptance in Sport: How to Help Athletes Perform and Thrive under Pressure

  2019-09-25 - Nyhet

  Syftet med Mindfulness och Acceptance in Sport är att ge studenter, forskare, praktiker och tränare inom idrottspsykologi en praktisk vägledning för att implementera mindfulness och acceptansbaserademetoder i sitt arbete med idrottare. 

  Läs mer om Mindfulness och Acceptance in Sport
 • Ny bok 2019: The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport

  Ny bok 2019: The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport

  2019-09-18 - Nyhet

  Denna handbok ger en omfattande och tvärvetenskaplig analys av den samtida relationen mellan maskulinitet och idrott. Boken täcker in en rad områden inklusive historia, media, kön, sexualitet, ras, våld och fandom och hur dessa aspekter påverkar en rad olika sporter över hela världen.

  Läs mer om boken The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport
 • Ny bok 2019: baserat på webblexikonet Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  Ny bok 2019: baserat på webblexikonet Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2019-09-03 - Nyhet

  200 av kvinnorna i webblexikonet "Svenskt kvinnobiografiskt lexikon" har lyfts fram i boken "Märkvärdiga svenska kvinnor". Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) är ett webbaserat uppslagsverk. Det har skapats av personer verksamma vid olika lärosäten och kulturinstitutioner i Sverige med syfte att lyfta fram betydelsefulla kvinnor i historien och synliggöra deras insatser.

  Läs mer om boken och webblexikonet Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
 • Ny rapport 2019: Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?

  Ny rapport 2019: Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?

  2019-06-12 - Nyhet

  Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. 

  Läs mer om rapporten Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?
 • Ny bok 2019: European physical education teacher education practices

  Ny bok 2019: European physical education teacher education practices

  2019-05-20 - Nyhet

  I den här boken undersöks idrottslärarutbildningarna i Europa och vilka effektiva metoder som praktiseras i olika länder när det gäller idrottslärarutbildningar. Läsaren kan i varje kapitel identifiera en specifik aspekt av idrottslärarutbildningen som är av intresse och sedan jämföra denna mellan 24 olika europeiska länder.

  Läs mer om boken European physical education teacher education practices
 • Ny rapport 2019: De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan

  Ny rapport 2019: De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan

  2019-05-03 - Nyhet

  Rapporten belyser samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, nuvarande nivåer av fysisk aktivitet inom befolkningen, och vikten av vardagliga aktiva transporter för att kunna uppnå folkhälsomål knutna till fysisk aktivitet. 

  Läs mer om rapporten De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan
 • Ny bok 2019: Barnnorm och kroppsform: Om ideal och sexualitet i barnkulturen

  Ny bok 2019: Barnnorm och kroppsform: Om ideal och sexualitet i barnkulturen

  2019-04-11 - Nyhet

  Finns det egentligen något som är normalt? Om svaret är ja: innebär det att allt annat är onormalt? Om svaret är nej: innebär det att vi alla i själva verket är mer eller mindre (o)normala? Och hur reflekteras, diskuteras och problematiseras dessa frågor inom barnkulturen i samtida och historiskt perspektiv? Dessa är några av de temas om behandlas i den här boken.

  Läs mer om boken Barnnorm och kroppsform
 • Ny bok 2019: Barn, migration och integration i en utmanande tid

  Ny bok 2019: Barn, migration och integration i en utmanande tid

  2019-04-01 - Nyhet

  I världen ser vi en historisk ökning av människor som lämnar sina hem på grund av väpnade konflikter, förföljelse eller fattigdom. Det ställer nya krav på bland annat Sveriges förmåga att ta emot och stödja de människor, inte minst barn och unga, som kommer till landet. 

  Läs mer om boken Barn, migration och integration i en utmanande tid
 • Ny bok 2019: Handbook of Sports Medicine and Science: Canoeing

  Ny bok 2019: Handbook of Sports Medicine and Science: Canoeing

  2019-03-01 - Nyhet

  Boken ger en kortfattad översikt av de vetenskapliga, medicinska och psykosociala aspekterna av kanotpaddling.

  Läs mer om boken: Handbook of Sports Medicine and Science: Canoeing
 • Ny bok 2019: Fysisk aktivitet som medicin: en praktisk handbok utifrån FYSS

  Ny bok 2019: Fysisk aktivitet som medicin: en praktisk handbok utifrån FYSS

  2019-01-21 - Nyhet

  Boken beskriver 24 vanligt förekommande diagnoser med bakgrundsinformation om respektive sjukdom. Förekomst och riskfaktorer beskrivs samt symtom och sjukdomsförlopp. Den belyser också vilka effekter fysisk aktivitet kan ha på sjukdomen, om det går att förebygga och hur man kan behandla med fysisk aktivitet.

  Läs mer om boken Fysisk aktivitet som medicin
 • Ny bok 2019: Professional advances in sports coaching: research and practice

  Ny bok 2019: Professional advances in sports coaching: research and practice

  2019-01-18 - Nyhet

  Boken Professional Advances in Sports Coaching utgör en viktig samling av den mest innovativa och aktuella forskningen kring professionella frågor inom idrottsträning och coachingpsykologi.

  Läs mer om boken Professional advances in sports coaching
 • Ny bok 2018: Critical research in sport, health and physical education

  Ny bok 2018: Critical research in sport, health and physical education

  2018-12-07 - Nyhet

  Antologin behandlar hur normkritisk pedagogik och forskning på området påverkar idrotten i praktiken. Den tar utgångspunkt i tre områden: tävlingsidrott (sport), skolämnet idrott och hälsa (physical education) samt hälsopedagogik (health education).

  Läs mer om boken Critical research in sport, health and physical education
 • Ny bok 2018: The exercising female

  Ny bok 2018: The exercising female

  2018-11-15 - Nyhet

  Boken presenterar forskning och vetenskap relaterat till kvinnligt idrottande. Göran Kentää från GIH har bidragit till ett av antologins kapitel.

  Läs mer om boken The exercising female
 • Ny bok 2018: Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1

  Ny bok 2018: Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1

  2018-10-15 - Nyhet

  För professionella inom idrottens administrativa värld är det här en oumbärlig bok. Den ger bland annat svar på frågorna: Varför ser idrottens svenska organisationer ut som de gör? Hur kommer det sig att den ideella idrottsrörelsen blivit så stark i Sverige? Varför sitter fler män än kvinnor på styrande positioner inom idrotten?

  Läs mer om boken Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext
 • Ny bok 2018: Idrottens ledarskap

  Ny bok 2018: Idrottens ledarskap

  2018-08-23 - Nyhet

  Idrottens ledarskap tar upp olika aspekter av ledarskap. I åtta kapitel behandlas teman som idé- och värderingsstyrt ledarskap, ledarskapets grundprinciper, motivation, lärande och pedagogiska frågor etc.

  Läs mer om boken Idrottens ledarskap
 • Ny bok 2018: Idrottens träning

  Ny bok 2018: Idrottens träning

  2018-08-23 - Nyhet

  Idrottens träning tar upp olika aspekter av träning och tränarskap. I åtta kapitel presenteras teman som rörelseförståelse, träningslärans grunder, hälsoeffekter av träning, träningsplanering, återhämtning etc.

  Läs mer om boken Idrottens träning
 • Ny bok 2018: Resurser, representation och “riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten

  Ny bok 2018: Resurser, representation och “riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten

  2018-05-31 - Nyhet

  Idrottsvärlden genomsyras av könsmönster. En del idrotter lockar flickor och pojkar, kvinnor och män i lika hög utsträckning, men många lockar i stor utsträckning bara ett av könen. Hur kan vi förstå dessa mönster? Vad innebär de för deltagarna? Går de att förändra? Hur?

  Läs mer om boken Resurser, representation och “riktig” idrott
 • Ny bok 2018: Smarta barn

  Ny bok 2018: Smarta barn

  2018-01-18 - Nyhet

  Hur kan föräldrar och vuxna träna barns förmåga till logiskt tänkande, förstå sammanhang och ta ansvar ? Vad kan vi som vuxna göra för att underlätta barn och ungas livsresa?  Exempel och praktiska tillämpningar på hur man tränar barns förmåga till logiskt tänkande.

  Läs mer om boken "Smarta barn"
 • Ny bok 2018: Idrottsskada - från prevention till återgång till säker idrott

  Ny bok 2018: Idrottsskada - från prevention till återgång till säker idrott

  2018-01-15 - Nyhet

  Skador inom idrott är tyvärr vanliga och många barn och ungdomar skadar sig varje år vilket ger stora konsekvenser på vuxenlivet när det gäller deltagandet i fysisk aktivitet och idrott. Boken tar upp skador ur flera perspektiv, så som fysiologi, traumatologi, biomekanik, träningslära samt prevention och rehabilitering.

  Läs mer om boken "Idrottsskada"
 • Ny bok 2017: Parkstaden: Stockholms landskap och stadens rum

  Ny bok 2017: Parkstaden: Stockholms landskap och stadens rum

  2017-11-07 - Nyhet

  I Samfundet S:t Eriks årsbok 2017 medverkar ett tjugotal skribenter – arkitekter, stadsplanerare, politiker, byggherrar, forskare – som utifrån sina verksamheter lyfter fram vikten av stadens landskap och gröna rum.

  Läs mer om boken "Parkstaden"
 • Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande

  Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande

  2016-12-13 - Nyhet

  Genom att ge en bild av vad rörelseförmåga kan vara, hur rörelse­förmåga kan utvecklas och vad det kan betyda för elever att röra sig på olika sätt i olika sammanhang, bidrar Rörelseförmåga i idrott och hälsa med tankar och idéer om hur undervisning i ämnet kan utformas.

  Läs mer om boken "Rörelseförmåga i idrott och hälsa"
 • Ny bok 2016: Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon

  Ny bok 2016: Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon

  2016-12-02 - Nyhet

  I Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon belyser författaren utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete bakgrunden till varför kunskap och rörelse ofta antas stå i motsats till varandra, vilket inte alls behöver vara fallet.

  Läs mer om boken "Idrott och hälsa"
 • Ny bok 2016: Bättre idrottsteknik genom analys och träning

  Ny bok 2016: Bättre idrottsteknik genom analys och träning

  2016-10-25 - Nyhet

  Häftet Bättre idrottsteknik– genom analys och träning beskriver hur man i generella termer analyserar och tränar den idrottsspecifika tekniken och vänder sig till både aktiva och tränare för såväl barn och ungdomar som elit och elitmotionärer.

  Läs mer om boken "Bättre idrottsteknik"
 • Ny bok 2016: Om gång, cykling, hälsa och en hållbar utveckling

  Ny bok 2016: Om gång, cykling, hälsa och en hållbar utveckling

  2016-04-18 - Nyhet

  Gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid som kan bidra till ökad folkhälsa. Det motiverar stora satsningar inom transportsektorn för att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister.

  Läs mer om rapporten Om gång, cykling, hälsa och en hållbar utveckling
 • Ny bok 2016: Hur är det i praktiken?

  Ny bok 2016: Hur är det i praktiken?

  2016-03-07 - Nyhet

  Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stödjer alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av elevers kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i denna bok.

  Läs mer om boken "Hur är det i praktiken?"
 • Ny bok 2015: Skador & sjukdomar

  Ny bok 2015: Skador & sjukdomar

  2015-12-20 - Nyhet

  I detta häfte beskrivs olika skador och sjukdomar som kan drabba fysiskt aktiva personer, och vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. Skade- och sjukdomsförloppen beskrivs på ett enkelt sätt och det är tydligt vad du kan behandla själv och vad som måste behandlas av läkare.

  Läs mer om boken "Skador & sjukdomar"
 • Ny bok 2015: Idéer för idrottsutveckling

  Ny bok 2015: Idéer för idrottsutveckling

  2015-11-16 - Nyhet

  Denna antologi vänder sig till alla er som arbetar med idrottsligt utvecklingsarbete och varje dag gör en fantastisk insats genom att engagera barn och ungdomar i en meningsfull, hälsosam och rolig fritidsysselsättning.

  Läs mer om boken idéer för idrottsutveckling
 • Ny bok 2015: Visuella metoder

  Ny bok 2015: Visuella metoder

  2015-10-22 - Nyhet

  Den här boken ger handfasta förslag och råd till dig som vill ägna dig åt empiriskt vetenskapligt arbete med visuella metoder för att studera sociala och kulturella fenomen i samhället.

  Läs mer om boken Visuella metoder
 • Ny bok 2015: Träna för en svensk klassiker och andra långlopp

  Ny bok 2015: Träna för en svensk klassiker och andra långlopp

  2015-09-28 - Nyhet

  Bland de tiotal författare som skrivit boken finns två lärare från GIH - Mikael Mattsson och Cecilia Åkesdotter.

  Läs mer om boken "Träna för en svensk klassiker".
 • Ny bok 2015: Bättre prestation & hälsa med KBT

  Ny bok 2015: Bättre prestation & hälsa med KBT

  2015-05-15 - Nyhet

  Boken ger en introduktion till KBT och de vanligast förekommande problemområdena som finns förankrade i den kliniska psykologin och i ett idrottsspecifikt sammanhang.

  Läs mer om boken Bättre prestation & hälsa med KBT
 • Ny bok 2014: Om människan i rörelse och i vila

  Ny bok 2014: Om människan i rörelse och i vila

  2014-12-07 - Nyhet

  Essäerna ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften och uttryck, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans.

  Läs mer om boken Om människan i rörelse och i vila
 • Ny bok 2014: Smartare återhämtning

  Ny bok 2014: Smartare återhämtning

  2014-10-01 - Nyhet

  Boken "Smartare återhämtning" av Göran Kenttä ser till funktionell återhämtning ur ett helhetsperspektiv. Innehållet är utformat med fokus på konkreta exempel och övningar – ”hur göra återhämtning” – på daglig basis.

  Läs mer om boken "Smartare återhämtning"
 • Ny bok 2014: Urban nature

  Ny bok 2014: Urban nature

  2014-09-15 - Nyhet

  Boken "Urban nature: inclusive learning through youth work and school work" behandlar friluftsliv och vårt förhållande till naturen i stadsnära miljöer. Redaktörer är Erik Backman från GIH, samt Barbara Humberstone och Chris Loynes.

  Läs mer om boken "Urban nature"
 • Ny bok 2014: Geography and Health – a Nordic Outlook

  Ny bok 2014: Geography and Health – a Nordic Outlook

  2014-08-28 - Nyhet

  Boken ”Geography and Health – a Nordic Outlook” är en antologi skriven för en internationell läsekrets av både studenter, lärare och forskare, från GIH bidrar Peter Schantz.

  Läs mer om boken Geography and Health
 • Ny bok 2014: Träningsplanering

  Ny bok 2014: Träningsplanering

  2014-06-16 - Nyhet

  För en elitidrottare är en genomtänkt tränings- och tävlingsplanering ett måste för att man ska få en positiv prestationsutveckling. Boken "Träningsplanering" av Mikael Mattson ger en heltäckande bild av läget.

  Läs mer om boken "Träningsplanering"
 • Ny bok 2014: Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott

  Ny bok 2014: Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott

  2014-01-29 - Nyhet

  Boken "Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott" är en sammanfattning av den forskning som i dagsläget finns kring alkohol och idrott. Författare är Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård.

   

  Läs mer om boken "Kunskapsöversikt - Alkohol och droger"
 • Ny bok 2014: Physical education and health

  Ny bok 2014: Physical education and health

  2014-01-01 - Nyhet

  I boken Physical education and health förklaras och analyseras nya rekommendationer från 40 länder gällande utbildning inom idrott och hälsa.

  Läs mer om boken "Physical education and health
 • Ny bok 2013: I takt med tiden?

  Ny bok 2013: I takt med tiden?

  2013-10-21 - Nyhet

  "I takt med tiden?" ger en samlad bild av den skandinaviska forskningen om idrottslärarutbildning. Utbildningen beskrivs och diskuteras utifrån historiska, utbildningspolitiska och professionsrelaterade perspektiv.

  Läs mer om boken "I takt med tiden?"
 • Ny bok 2011: Integrated sports massage therapy

  Ny bok 2011: Integrated sports massage therapy

  2013-08-21 - Nyhet

  Integrated Sports Massage Therapy is a highly illustrated evidence-based handbook which presents a wide range of effective sports massage techniques to cover any sports-related situation.

  Läs mer om boken "Integrated sports massage therapy"
 • Ny bok 2013: Kondition och uthållighet

  Ny bok 2013: Kondition och uthållighet

  2013-08-15 - Nyhet

  Boken Kondition och uthållighet är en sammanställning och tolkning av den kunskap vi i nuläget har om fysiologi och träningslära. Den beskriver en mängd faktorer och situationer kopplade till träning, prestation, utveckling och hälsa.

  Läs mer om boken "Kondition och idrott"
 • Ny bok 2013: Långvarigt stillasittande

  Ny bok 2013: Långvarigt stillasittande

  2013-08-15 - Nyhet

  I denna bok beskrivs för första gången det stillasittande beteendet och bl.a. berörs den epidemiologiska forskningsgrunden hos såväl vuxna som barn, föreslagna mekanismer samt metoder för att mäta och motverka stillasittande.

  Läs mer om boken "Långvarigt stillasittande"
 • Ny bok 2013: Kajak- & skridskohandbok för dig med funktionsnedsättning

  Ny bok 2013: Kajak- och skridskohandbok

  2013-07-26 - Nyhet

  Boken kan ses både som en inspirationskälla för nya aktiva och som en handbok för ledare och föreningar som vill starta friluftsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

  Läs mer om boken "Kajak- & skridskohandbok"
 • Ny bok 2013: Gymnastik som medicin

  Ny bok 2013: Gymnastik som medicin

  2013-05-03 - Nyhet

  Författare är idrottshistoriker Anders Ottosson. I alla tider har människan försökt bota och lindra sjukdomar med hjälp av gymnastik och massage. Under 1800-talet ökade intresset för denna typ av behandlingar. Sjukgymnastik blev högsta mode...

  Läs mer om boken "Gymnastik som medicin"
 • Ny bok 2013: 200 år av kroppsbildning

  Ny bok 2013: 200 år av kroppsbildning

  2013-04-18 - Nyhet

  Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Med denna antologi, där forskare från olika vetenskapliga discipliner medverkar, lyfts några perspektiv på den verksamhet som bedrivits vid GCI/GIH genom seklen.

  Läs mer om boken "200 år av kroppsbildning"
 • Ny bok 2013: Tid för samtal - ny bok av Staffan Hultgren

  Ny bok 2013: Tid för samtal - ny bok av Staffan Hultgren

  2013-04-02 - Nyhet

  Boken handlar om vad som sker vid samtal, vad vill vi säga, vad vill vi höra, vad vill vi åstadkomma och hur kan vi agera? Den belyser samtalet utifrån olika Motivational Interviewing-inspirerande perspektiv.

  Läs mer om boken "Tid för samtal"
 • Ny bok 2013: GIH 200 år

  Ny bok 2013: GIH 200 år

  2013-01-17 - Nyhet

  GIH 200 år - svensk kunskap, hälsa och kraft. Sammanställd av John Fürstenbach.

   

  Läs mer om boken "GIH 200 år"
 • Ny bok 2012: Idrottsdidaktiska utmaningar

  Ny bok 2012: Idrottsdidaktiska utmaningar

  2012-09-20 - Nyhet

  Idrottsdidaktiska utmaningar handlar om undervisning i idrott och hälsa ur ett didaktiskt perspektiv.

  Läs mer om boken "Idrottsdidaktiska utmaningar"
 • Ny bok 2012: Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande

  Ny bok 2012: Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande

  2012-09-13 - Nyhet

  Denna rapports målsättning är att bidra till en ökad förståelse och kunskap om bl.a. färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande.

  Läs mer om rapporten
 • Ny bok 2012: Träna är livet

  Ny bok 2012: Träna är livet

  2012-09-12 - Nyhet

  En bok om träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott mellan 1888–1995.

  Läs mer om boken "Träna är livet"
 • Ny bok 2012: Stockholms-OS 1912

  Ny bok 2012: Stockholms-OS 1912

  2012-03-20 - Nyhet

  Ny bok: Stockholmsolympiaden 1912 med docent Leif Yttergren

  Läs mer om boken "Stockholmsolympiaden 1912"
 • Ny bok 2012: FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

  Ny bok 2012: FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

  2012-01-23 - Nyhet

  Ny bok: FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Författare är lektor Lena Kallings.

  Läs mer om boken "FaR"
 • Ny bok 2012: Idrott under 5000 år

  Ny bok 2012: Idrott under 5000 år

  2012-01-05 - Nyhet

  Ny bok: Idrott under 5 000 år. Författare är professor emeritus Jan Lindroth med GIH-anknytning.

  Läs mer "Idrott under 5000 år"
 • Ny bok 2011: Pulsträning

  Ny bok 2011: Pulsträning

  2011-12-01 - Nyhet

  Ny bok: Pulsträning. Av GIH-forskarna Filip Larsen och Mikael Mattsson.

  Läs mer om boken "Pulsträning"
 • Ny bok 2011: Född till rörelse

  Ny bok 2011: Född till rörelse

  2011-10-21 - Nyhet

  Ny bok: Född till rörelse - en bok om kondition och hälsa. Av GIH-forskarna PO Åstrand, Örjan Ekblom och Björn Ekblom.

  Läs mer om boken "Född till rörelse"
 • Ny bok 2011: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden

  Ny bok 2011: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden

  2011-09-12 - Nyhet

  I boken kan du bland annat läsa om hur gutniska lekar kan införas i dagens idrottsundervisning.

  Läs mer om boken "Gutnisk idrott"
 • Ny bok 2011: Friluftssport och äventyrsidrott

  Ny bok 2011: Friluftssport och äventyrsidrott

  2011-09-07 - Nyhet

  Ny bok med redaktörer och flera medverkande från GIH: "Friluftssport och äventyrsidrott. Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld".

  Läs mer om boken "Friluftssport och äventyrsidrott"
 • Ny bok 2011: Lärande i friluftsliv

  Ny bok 2011: Lärande i friluftsliv

  2011-09-01 - Nyhet

  Ny bok av GIH-forskare: Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel

  Läs mer om boken "Lärande i friluftsliv"
 • Ny bok 2011: Forests, trees and human health

  Ny bok 2011: Forests, trees and human health

  2011-01-01 - Nyhet

  Forests, trees and human health utforskar relationen mellan hälsa och natur och dess effekt på människan.

  Läs mer om boken "Forests, trees and human health"
 • Ny bok 2010: Smak för motion

  Ny bok 2010: Smak för motion

  2010-11-25 - Nyhet

  Ny bok: Smak för motion Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Av Lars-Magnus Engström.

  Läs mer om boken "Smak för motion"
 • Ny bok 2010: Från stav till stav.

  Ny bok 2010: Från stav till stav.

  2010-10-04 - Nyhet

  Ny bok av Rolf Carlson: Från stav till stav. Utvecklingen till elit inom svenskt skidskytte.

  Läs mer om boken "Från stav till stav"
 • Ny bok 2010: Träna med medicinboll

  Ny bok 2010: Träna med medicinboll

  2010-06-11 - Nyhet

  Ny bok av Johnny Nilsson och Martin Lidberg om träning med medicinboll

  Läs mer om boken "Träna med medicinboll"
 • Ny bok 2009: Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning

  Ny bok 2009: Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning

  2009-04-08 - Nyhet

  Ny bok: Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning" av Johnny Nilsson i GIH:s serie Vetenskap i praktik och idrott, GIH 2009

  Läs mer om boken "Dubbelstakning"
 • Ny bok 2009: Praktisk idrottspsykologi

  Ny bok 2009: Praktisk idrottspsykologi

  2009-04-08 - Nyhet

  Ny bok: Praktisk idrottspsykologi. Författare är Göran Kenttä, Peter Hassmén och Henrik Gustafsson

  Läs mer om boken
 • Ny bok 2008: Friluftshistoria

  Ny bok 2008: Friluftshistoria

  2008-09-01 - Nyhet

  Boken skildrar svenskt friluftsliv under 100 år.

  Läs mer om boken "Friluftshistoria"
 • Ny bok 2008: Idrottarens återhämtningsbok

  Ny bok 2008: Idrottarens återhämtningsbok

  2008-04-08 - Nyhet

  Ny bok: Idrottarens återhämtningsbok. Författare är Göran Kenttä och Michael Svensson

  Läs mer om återhämtningsboken
 • Ny bok 2008: Fysisk aktivitet, folkhälsa, beetendeförändringar

  Ny bok 2008: Fysisk aktivitet, folkhälsa, beetendeförändringar

  2008-02-15 - Nyhet

  Hur kan man få barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? Hur kan man skapa motivation och framförallt undvika att barn och ungdomar väljer bort fysisk aktivitet?

  Läs mer om boken
 • Ny bok 2007: Kombinationsträning med Martin Lidberg

  Ny bok 2007: Kombinationsträning med Martin Lidberg

  2007-11-15 - Nyhet

  I denna bok ger Martin Lidberg tillsammans med idrottsforskaren Johnny Nilsson från GIH en guidning i kombinationsträningens spännande och omväxlande värld.

  Läs mer om boken "Kombinationsträning"
 • Ny bok 2006: Ledarskap på långfärdsskridsko

  Ny bok 2006: Ledarskap på långfärdsskridsko

  2006-12-05 - Nyhet

  Det är en ny bok om konsten att situationsanpassa sitt sätt att leda, att hela tiden vara beredd att ompröva sina vägval.

  Läs mer om boken "Ledarskap på skridsko"
 • Ny bok 2006: Rörelseidentitet

  Ny bok 2006: Rörelseidentitet

  2006-10-20 - Nyhet

  Rapporten avser att sammanställa beteendevetenskaplig dokumentation med inriktning på samband mellan psykosociala faktorer och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar samt beskriva teoretiska förklaringsmodeller.

  Läs mer om boken "Rörelseidentitet"
 • Ny bok 2006: The european city and green space

  Ny bok 2006: The european city and green space

  2006-01-12 - Nyhet

  Boken behandlar bland annat hur olika städer i Europa har planerats vad gäller grönområden, hur makt- och relationsstrukturer påverkar processen och hur allmänheten upplever och använder dessa områden.

  Läs mer om boken "The european city and green space"
 • Ny bok 2005: När isen lockar

  Ny bok 2005: När isen lockar

  2005-11-07 - Nyhet

  I boken "När isen lockar" presenteras grunder i teknik, utrustning och kunskap om isen. En grundläggande bok för dig som vill åka långfärdsskridskor.

  Läs mer om boken "När isen lockar"
 • Ny bok 2005: Leve idrottspedagogiken!

  Ny bok 2005: Leve idrottspedagogiken!

  2005-09-23 - Nyhet

  Vem ägnar sig åt idrott? Vilken betydelse har fritiden i barns och ungdomars liv? Vad innebär hälsa i skolämnet idrott och hälsa?

  Läs mer om "Leve idrottspedagogiken!"
 • Ny bok 2005: Bevara arter - till vilket pris?

  Ny bok 2005: Bevara arter - till vilket pris?

  2005-08-25 - Nyhet

  Hur ska vi bevara den biologiska mångfalden och vad får det kosta? Boken redogör för vad forskare och andra intressenter i samhället har för åsaikter i frågan.

  Läs mer om boken "Bevara arter - till vilket pris?"
 • Ny bok 2005: Forskning och utbildning inom friluftsliv

  Ny bok 2005: Forskning och utbildning inom friluftsliv

  2005-02-14 - Nyhet

  FRISAM (Friluftsorganisationer i samverkan) har färdigställt en utredning om utbildning och forskning inom friluftsliv.

  Läs mer om boken "Forskning och utbildning inom friluftsliv"
 • Ny bok 2004: Mellan nytta och nöje

  Ny bok 2004: Mellan nytta och nöje

  2004-09-23 - Nyhet

  I Mellan nytta och nöje ger nio författare sin bild av ämnet i den svenska grundskolan.

  Läs mer om boken "Mellan nytta och nöje"
 • Ny bok 2004: Kost och vätska för längdskidåkare

  Ny bok 2004: Kost och vätska för längdskidåkare

  2004-01-01 - Nyhet

  I det här häftet får du kunskap om kost för skidåkare från ett helhetsperspektiv.

  Läs mer om boken "kost och vätska för skidåkare"
 • Ny bok 2004: Perspektiv på sport management

  Ny bok 2004: Perspektiv på sport management

  2004-01-01 - Nyhet

  Vilken bakgrund och vilken kompetens behöver en välutbildad sport manager ha? I den här boken ger 18 specialister sin syn på vad Sport Management egentligen innebär.

  Läs mer om boken "Perspektiv på sport management"
 • Ny bok 2002: Pedagogiska perspektiv på idrott

  Ny bok 2002: Pedagogiska perspektiv på idrott

  2002-09-23 - Nyhet

  Här ger elva författare sin syn på idrott som kulturfenomen och diskuterar vilka konsekvenser olika former av idrott, motion och friluftsliv får för människors lärande.

  Läs mer om boken "Pedagogiska perspektiv på idrott"
 • Ny bok 2002: Nationalstadsparken

  Ny bok 2002: Nationalstadsparken

  2002-09-19 - Nyhet

  Nationalstadsparken - ett experiment i hållbar utveckling belyser hur lagstiftningen har tillämpats för att skapa nationalstadsparken och vilka lärdomar som kan dras efter parkens första sju år.

  Läs mer om boken "Nationalstadsparken"
 • Ny bok 2002: Svensk golfträning - Kost för golfare

  Ny bok 2002: Svensk golfträning - Kost för golfare

  2002-09-11 - Nyhet

  I det här häftet förklarar vi hur, när och varför du ska äta för att prestera så bra som möjligt på golfbanan.

  Läs mer om boken "Svensk golfträning"
 • Ny bok 2001: Ät bäst - Kost, idrott & hälsoutveckling

  Ny bok 2001: Ät bäst - Kost, idrott & hälsoutveckling

  2001-09-12 - Nyhet

  Ät bäst! är en kostbok som riktar sig tränare, hälsoutvecklare och folk som vill må bra.

  Läs mer om boken "Ät bäst"
 • Ny bok 2001: Smart mat för aktiva

  Ny bok 2001: Smart mat för aktiva

  2001-09-11 - Nyhet

  Smart mat är ett häfte för dig som vill ha råd och tips om hur du, med enkla medel, kan äta så bra som möjligt.

  Läs mer om boken "Smart mat för aktiva"
 • Ny bok 1999: Träna smart - undvik överträningssyndrom

  Ny bok 1999: Träna smart - undvik överträningssyndrom

  1999-04-08 - Nyhet

  Ny bok: Träna smart - undvik överträningssyndrom. Författare är Göran Kenttä och Peter Hassmén

  Läs mer om boken "Träna smart"
 • Ny bok 1998: Talet om kroppen

  Ny bok 1998: Talet om kroppen

  1998-09-23 - Nyhet

  Talet om kroppen innehåller en serie artiklar om problematiken kropp, kön, identitet och samhälle.

  Läs mer om boken "Talet om kroppen"
 • Ny bok 1980: Långtur

  Ny bok 1980: Långtur

  1980-01-01 - Nyhet

  Boken utgår från en studie som gjorts inom  lång turåkning på skidor och ger råd om kost, träning och hur man kan undvika skador.

  Läs mer om boken "Långtur"