Magnus Kilger

Högskolelektor

Magnus Kilger
E-post magnus.kilger@gih.se
Telefon 08-120 53 809
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1365
 • Akademisk titel

  Doktor i barn- och ungdomsvetenskap, PhD

 • Tillhör

  Enheten Kultur och lärande

 • Kompetensprofil

  Genus, Idrottsdidaktik, Idrottshistoria, Idrottspedagogik, Ledarskap, Didaktik, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Idrottssociologi

 • Forskningsintressen

  Min forskning har främst riktat sig mot selektering och urval inom barn och ungdomsidrotten. teoretiskt arbetar jag framförallt med social interaktionforskning, narrativ analys och diskursiv teori.

 • Undervisningsintressen

  Min undervisning har tidigare på barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet varit inriktad på sociala relationer i skolan, läraren som ledare och vetenskapsteori. Huvuddelen av undervisningen har skett på olika lärarutbildningar, samt vetenskapsteoretiska kurser i diskursanalys,
  narrativ analys och deltagande observation på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

 • Samverkansintressen

  Jag deltar regelbundet som utbildare och föreläsare i flera specialidrottsförbunds tränar och ledarutbildningar, samt som utbildare inom SISU idrottsutbildarna och Bosöns idrottsfolkhögskola.

Senaste publikationer (DiVA)

Fler publikationer (DiVA)

Övrigt

Jag är ungdomstränare i innebandy och fotboll, samt har tidigare i många år varit aktiv seniortränare i innebandy på olika nivåer.

Fler profiler