Jenny Kroon

Doktorand

Jenny Kroon
E-post jenny.kroon@gih.se
Telefon 08-120 538 78
Mobilnummer 070-728 28 34
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1366
 • Akademisk titel

  Lic-doktorand på forskarskolan idrott och hälsas didaktik

 • Tillhör

  Enheten Kultur och lärande

 • Kompetensprofil

  Didaktik, Praktiknära forskning

 • Forskningsintressen

  Jag är intresserad av didaktiska frågor som rör läraruppdraget, med fokus på kunskapsbedömning. Idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan är ett kunskapsämne där elevens kunskaper och förmågor ska bedömas och betygsättas på samma grunder, oavsett kön, undervisande lärare och skola. Därmed är jag intresserad av de område som rör elevers rätt till en likvärdig utbildning, bedömning och betygsättning.

  Hösten 2011 infördes en läroplansreform och en av intentionerna med reformen är att öka likvärdigheten och skapa förutsättningar för en rättvisare betygsättning i samtliga skolämnen (Skolverket, 2011). En förutsättning för en likvärdig bedömning av elevers kunskaper och betygsättning är att lärare förstår och tolkar läroplanen, ämnesplan och dess kunskapskrav på ett likartat sätt, gör de det? Vilken hjälp och stöd har lärare fått med implementeringen? Detta handlar också om att lärare och elever behöver ha klart för sig vad som ska bedömas, hur bedömningen ska gå till och när bedömningen ska ske.

  Utifrån dessa didaktiska frågor genomför jag en forskningsstudie. Bakgrunden till mitt val av område är att jag själv som undervisande lärare brottas med dessa frågor och upplevt att det saknas samförstånd kring kunskapsbedömning i idrott och hälsa. Jag hoppas att studien kan bidra till didaktiska diskussioner mellan kolleger och att idrottsämnet stärks av en utvecklad samsyn.

 • Undervisningsintressen

  Undervisar inom gymnasialutbildning i Stockholm Stad

 • Samverkansintressen

  Mitt samverkansintresse ligger mellan högskola/universitet och grund- och gymnasieskolan.

  Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) är ett samverkansprojekt mellan GIH, Örebro universitet och Malmö högskolan. Det är femton lärare i idrott och hälsa, hemmahörande vid respektive lärosäte. Jag studerar vid forskarskolan vid GIH.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Kroon, Jenny
Vad är ”kroppslig förmåga”? 2016 -

Fler profiler