Peter Schantz är Årets cykelhjälte

Peter Schantz, professor vid GIH, har fått utmärkelsen "Årets Cykelhjälte". Anledningen är hans viktiga forskning som lyfter fram cyklism och de samhällsekonomiska effekterna av att cykla. Samtidigt som utmärkelsen ägde rum överlämnade Peter Schantz två nya forskningsrapporter till Trafikverket. Dessa rapporter ska användas som underlag för vidare utveckling av våra städer för att få fler att välja cykeln.

Bild när Peter Schantz tar emot utmärkelsen Årets cyklist

– Jag är glad och hedrad över priset och det värmer stort. Även mina medarbetare ska ta åt sig av äran. Utan deras bidrag hade vårt viktiga forskningsarbete inte kunnat genomföras, säger Peter Schantz.

– Peter Schantz forskning är enormt viktig och den sätter fingret på hur viktiga de vardagliga besluten är för såväl hela samhället som för individen. Hans forskning belyser de enorma summor samhället kan spara på att fler väljer cykeln framför bilen, hur mycket mer plats det skulle bli i städerna, hur miljön skulle förbättras och framförallt hur många liv vi hade kunnat spara, direkt genom att individens egen hälsa ökar genom cykelpendling, indirekt genom att luften blir bättre. Hans forskning påverkar internationella och nationella beslutsfattare och hans senaste rapport belyser även vad som behövs för att fler ska välja cykeln. En bättre cykelhjälte kan jag inte tänka mig, säger Anna Katarina Skogh, marknadschef på Hövding som delade ut priset till Årets Cykelhjälte.

Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har visat att 80 liv kan sparas varje år enbart i Stockholms län om de bilister som har maximalt 30 minuters resväg till jobbet i stället väljer cykeln. De lägre utsläppen det medför minskar risken att dö i förtid även för dem som sitter kvar i bilköerna. Om alla bilister som har mindre än 30 minuters resväg till arbetet tog cykeln i stället för bilen skulle samhället spara miljarder.

Den ena rapporten som Peter Schantz överlämnade till Trafikverket hade rubriken "De upplevda landskapen för cykling. Påverkan på hälsan" och handlar om på vilket sätt miljön längs med vägen man cyklar påverkar upplevelsen. Forskningen visar bland annat att om det finns mycket grönt upplever cyklisten det som en tryggare färdväg. Rapporten kan bidra till hur våra vägar och cykelstråk utvecklas i framtiden.

Läs mer om Peter Schantz forskning: www.gih.se/pacs