Easy Angle är vinnaren i Shine Competition

Shine Competitions logotypProjektgrupperna Lifee, Easy Angle och Syrgasträning är de vinnande bidragen i de tre kategorierna i innovationstävlingen Shine Competition. De tre vinnarna får 20 000 kronor vardera, stöd för att testa sin innovation och möjlighet att presentera sina innovationer för potentiella investerare vid Asia Financial Forum i Hongkong under våren 2016. Easy Angle är dessutom utvald till vinnarnas vinnare och får ytterligare 30 000 kronor i prispengar.

Shine Competition vänder sig i första hand till högskolor i Stockholmsregionen för att få fler att bli mer aktiva. Innovationstävlingen är den första i sitt slag och består av tre kategorier:
- Nya ingångar till fysisk aktivitet
- Återkoppling i träning och tävling samt
- Fysisk aktivitet vid kroniska sjukdomar och folksjukdomar.

– Det har varit hög klass på bidragen, vilket krävt ett hårt arbete och långt diskuterande i juryn. Av totalt 55 inskickade bidrag valde vi ut 15 finalisterna där de under en heldag på GIH fick berätta om sina bidrag. Juryn är nöjda med valen av vinnare och vi hyser gott hopp om innovationsklimatet inom idrott och hälsa, säger Janne Lundqvist, Start-Up Stockholm och juryordförande.

I kategorin Nya ingångar till fysisk aktivitet valdes Lifee vars armband motiverar återkoppling av fysisk aktivitet utan internetuppkoppling.

– Armbandet gör träningen roligare genom lekfull belöning och gör livet mer hälsosamt för båda unga och äldre personer. Armbandet signalerar olika färger och går från röd till gul till grön färg beroende på hur aktiv man är, säger Alva Appelgren.

Vad gäller kategorin Fysisk aktivitet vid kroniska sjukdomar utsågs Oxelerate Syrgasträning som vinnare. Deras innovation optimerar doseringen av syrgas och gör träning mer tillgänglig för människor med kroniska sjukdomar som fetma, KOL och diabetes typ 2.

– Denna teknik har tidigare använts för elitidrottare som tränar med syrgas. Då insåg vi att det även hade en positiv effekt på fettförbränning. Produkten vänder sig till de personer som idag kan träna på gym, gå promenader och cykla, säger Peter Lindholm.

I kategorin Återkoppling vid träning och tävling och som total vinnare utsågs Easy Angle för dess nya verktyg som snabbt, objektivt och exakt mäter vinklar i kroppens leder.

– Med hjälp av två klick kan mätinstrumentet mäta en vinkel på till exempel en armbåge, vilket är betydligt enklare än en gradskiva. Detta underlättar för att rehabilitering för elitidrottare ger bättre resultat och sätts in vid rätt tillfälle, säger Rui Chen.

Shine Competition genomförs i samarbete med GIH, Riksidrottsförbundet, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms Landstings Idrottsförbund, Sport Support Center, Föreningen Norden, Vinnova, Stockholms stadsmuseum, Idérådet Stockholms läns landsting och Cloudberry Communications.

Gå gärna in på www.shinetwork.se/shine-innovationstavling för att läsa mer om tävlingen och samarbetsprojektet.