Grundutbildningsnämnd

Grundutbildningsnämnden (GUN) har planerings-, berednings- och i vissa fall beslutsuppgifter när det gäller den grundläggande utbildningen vid GIH. I nämnden ingår lärare, studenter och externa representanter. 

  

Ledamöter
Britta Thedin Jakobsson, lektor Ordförande
Håkan Larsson, professor Ledamot
Victoria Blom, docent Ledamot
Pia Lundquist Wanneberg, docent Ledamot
Alexander Ovendal, adjunkt Ledamot
Fredrik Svanström, adjunkt Ledamot
William Carlbom, student Ledamot
Hanna Eriksson, student Ledamot
Ulf Olsson, extern representant Ledamot
Lina Wahlgren, extern representant Ledamot
Cecilia Löfgren, bibliotekarie Sekreterare
Katarina Offnegårdh, avdelningschef Huvudföredragande