Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Institutionen har huvudansvar för all undervisning och forskning som bedrivs vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Institutionen leds av en prefekt och består av tre enheter:

  • Fysisk aktivitet & hälsa
  • Kultur & lärande
  • Prestation & träning

Institutionsledningen består av prefekt och enhetschefer. Läs vilka det är på sidan Institutionsledning.

Sök personal

Sök personal på GIH. (icon) Till söksidan

GIH:s organisation

GIH:s organisation
Om GIH:s organisation, institution, förvaltning etc.

Om GIH:s organisation