Styrelse

Gymnastik- och idrottshögskolans högskolestyrelse är utsedda från den 1 maj 2020 till och med den 30 april 2023.

Björn Eriksson blir styrelseordförande även denna gång. Han har erfarenhet av både styrelseuppdrag, landshövdingskap, universitets- och idrottsvärlden. Nomineringsgruppen har bestått av Bo Lundqvist, tidigare ordförande för GIH, och Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten. De utvalda styrelseledamöterna har utsetts av regeringen.

Ledamöter 

De utsedda styrelseledamöterna består av:

Ledamöter
Före detta rikspolischef och landshövding
Björn Eriksson
Styrelsens ordförande
Professor
Per Nilsson
Rektor
Regionråd i Stockholm
Ella Bohlin
Allmän ledamot
Rektor Linköpings universitet till juni 2020
Helen Dannetun
Allmän ledamot
Konsult och tidigare kommunikationsdirektör
Eva Fernvall
Allmän ledamot
Verkställande direktör
Tony Grimaldi
Allmän ledamot

Bildningsdirektör
Kent Henningson

Allmän ledamot
Verkställande direktör
Fredrik Strömholm
Allmän ledamot

Föreläsare
Magdalena Forsberg

Allmän ledamot
Docent
Erik Hemmingsson
Lärarrepresentant
Högskoleadjunkt
Fredrik Svanström
Lärarrepresentant
Högskolelektor
Ulrika Tranaeus
Lärarrepresentant
Studerande
Emma Nordkvist
Studeranderepresentant
Studerande
Bea-Lina Holmberg
Studeranderepresentant
Studerande
Rebecka Heumann
Studeranderepresentant
Närvaro- och yttranderätt i styrelsen
Forskningshandläggare
Camilla Norrbin 
Facklig företrädare ST, OFR-S
Docent
Paul Sjöblom 
Facklig företrädare SACO-S
Högskolelektor
Håkan Larsson
Prorektor
Förvaltningschef
Björn Sandahl
Föredragande
Högskolesekreterare
Carina Sundman
Sekreterare

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Ordförande i GIH:s styrelse

Kontaktinfo
Magdalena Forsberg

Magdalena Forsberg

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Per Nilsson

Per Nilsson

Rektor GIH

Kontaktinfo
Helen Dannetun

Helen Dannetun

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Ella Bohlin

Ella Bohlin

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Eva Fernvall

Eva Fernvall

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Kent Henningson

Kent Henningson

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Tony Grimaldi

Tony Grimaldi

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Fredrik Strömholm

Fredrik Strömholm

Allmän ledamot

Kontaktinfo