Ledningsstöd och registratur

Ledningsstöd och registratur är direkt underställd förvaltningschefen.

Vid funktionen är högskolans högskolesekreterare/registrator placerad.

  • I rollen som högskolesekreterare ingår att fungera som stöd till rektor, förvaltningschef och styrelse.
  • I rollen som registrator ansvarar funktionen även för myndighetens inkommande och utgående handlingar.

Personal på avdelningen

Carina Sundman, högskolesekreterare, registrator

Tel: 08-120 537 05
E-post: carina.sundman@gih.se