HR och ekonomi

Vid GIH finns en avdelning för HR och ekonomifrågor som leds av en avdelningschef. Avdelningen ska arbeta strategiskt och utveckla verksamheten samt ge service och utgöra ett professionellt stöd inom ramen för ansvarsområdet.

HR tar fram policys och riktlinjer för HR-relaterade frågor samt ger administrativt och konsultativt stöd till cheferna och Beredningsrådet för anställningsärenden inom ramen för HR-processen. HR representerar arbetsgivaren vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer och utgör en arbetsrättslig expertfunktion. Ansvaret för lönehantering ligger inom ramen för HR-funktionen.

Ekonomifunktionen tar fram policys och riktlinjer för ekonomirelaterade frågor. Ekonomifunktionen har det övergripande ansvaret för de administrativa delarna inom ekonomin. Funktionen ansvarar för den löpande redovisningen och budgetprocessen, gör uppföljning och analys av utfall samt ekonomiska prognoser.

Vid kontakt med HR e-posta
hr-funktionen@gih.se

Personal på avdelningen

Marielle Andresén, avdelningschef
Tel: 08-120 538 13
E-post: marielle.andresen@gih.se
 

Malin Anderson, HR-specialist
Tel: 08-120 537 25
E-post: malin.anderson@gih.se

Annica Gylling, ekonomiansvarig
Tel: 08-120 537 39
E-post: annica.gylling@gih.se

Maria Kläppe, redovisningsekonom
Tel: 08-120 538 48
E-post: maria.klappe@gih.se

Maja Laine, ekonomiadministratör
Tel: 08-120 537 28
E-post: maja.laine@gih.se 

Kimmy Tran Ho, löne- och HR-administratör
Tel: 08-120 537 00
E-post: kimmy.tranho@gih.se

Nina Vettergren, HR-specialist
tel: 08-120 537 00
E-post: nina.vettergren@gih.se