Bibliotek och arkiv

Biblioteket vid GIH är ett nationellt centrum för litteratur inom idrott och hälsa. Bibliotekets främsta uppgift är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten.

Biblioteket ansvarar för att tillgängliggöra vetenskaplig information, undervisa studenter i informationskompetens, stödja de anställda i informationssökningsprocessen, samt erbjuda en god studiemiljö med kreativ atmosfär för informationssökning och lärande. Biblioteket förvaltar också den idrottshistoriska samlingen. Mer information finns på www.gih.se/bibliotek.

Arkivet vid GIH förvaltar högskolans eget arkiv, samt Centrum för idrottsforsknings arkiv (CIF). Arkivets främsta uppgift är att tillhandahålla och se till att verksamhetsinformation hanteras enligt gällande lagar och förordningar.

Arkivet stödjer de anställda när det gäller dokumenthantering och framtagande av arkivhandlingar, upprättar och uppdaterar styrdokument, bevarar och gallrar arkivhandlingar, samt tar fram arkivhandlingar vid förfrågningar från allmänheten.

Personal på avdelningen

Lotta Haglund, avdelningschef
Tel: 08-120 538 04
E-post: lotta.haglund@gih.se

 

Birgitta Edenius, arkivarie och kvalitetshandläggare
Tel: 08 120 537 42
E-post: birgitta.edenius@gih.se

Karin Jäppinen, bibliotekarie
Tel: 08-120 538 05
E-post: karin.jappinen@gih.se

Heléne Karlsson, bibliotekarie
Tel: 08-120 538 03
E-post: helene.karlsson@gih.se 

Cecilia Löfgren, bibliotekarie (vik)
Tel: 08-120 538 02
E-post: cecilia.lofgren@gih.se