Förvaltning

Förvaltningen består av fem avdelningar; bibliotek & arkiv, hr & ekonomi, intendentur & service, lednings- & kommunikationskansli samt utbildnings- & forskningsavdelning.

Förvaltningschef

Björn Sandahl
Tel: 08-120 537 04
E-post: bjorn.sandahl@gih.se

Läs mer om varje avdelnings uppdrag och personal på respektive undersida.

Adress till denna sida www.gih.se/forvaltning

GIH-support

Om du vill ha hjälp av IT, vaktmästeriet, receptionen eller om du vill felanmäla något i fastigheten behöver du skapa ett ärende i GIH-support.

(icon) Jag vill ha hjälp

Sök personal

Sök personal på GIH. (icon) Till söksidan

GIH:s organisation

GIH:s organisation
Om GIH:s organisation, institution, förvaltning etc.

Om GIH:s organisation