Nödsituationer

Allvarlig kris

Checklista för åtgärder vid större och allvarlig olycka

 1. Ge första hjälpen till de skadade
 2. Larma 112
 3. Vid brand – utrym
 4. Stäng/koppla ur berörd utrustning/lokal
 5. Utse medföljande vid eventuell sjuktransport
 6. Kontakta rektor eller någon från krisledningsgruppen
 7. Kontakta kommunikationsansvariga
 8. Hämta anhörigförteckning för personal, som finns på personalavdelningen, med kopia i brandpärm i receptionen
 9. Överlämna brandpärm som finns i receptionen till räddningschef/insatsledare 

Larmlista - vid allvarlig händelse

 • Räddningstjänsten: 112
 • Fastighet under kontorstid, kontakta via Vaktmästeriets mobil 073-593 90 94
 • Fastighetsjournummer kvällar och helger, Akademiska Hus: 020-55 20 00 (dygnet runt)
 • Polisen ej akut: 114 14

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns på ett antal platser inom GIH. Här hittar du hjärtstartare.

Instruktioner  

Läs instruktioner om specifika situationer på sidan Krisledning

Läs om sammansättningen av krisledningsgruppen

Praktiska telefonnummer 

Intendenturen
Reception 08-120 537 00
Idrottsexpedition/Vaktmästeri 08-120 537 94
Vaktmästeriets mobil 073-593 90 94
Funktionsansvarig fastighet Magnus 073-920 53 74
Akademiska Hus AB
Jourcentral 020-55 20 00
Bevakning
Securitas 08-657 62 00

Icke akut sjukvård

Vid icke akut sjukvård så är följande i personalen utbildade och legitimerade:

Icke akut sjukvård
 Eva Andersson läkare  08-120 537 91 
 Björn Ekblom läkare 08-120 538 10
 Maria Ekblom fysioterapeut 08-120 537 40
 Kristjan Oddsson naprapat 08-120 537 41

Är inte någon av dessa på plats kan man ringa sjukvårdsupplysningen: 08-1177 för att få sjukvårdsrådgivning. http://www.1177.se/ 

Adress till denna sida: www.gih.se/nodsituation