Nyhetsbrev 2017

Nedan kan du läsa Rektorn har ordet från de nyhetsbrev som publicerades under 2017.

Rektorn har ordet

GIH-Bladet december

Snart är det dags för en välbehövlig ledighet efter en termins arbete. Riksidrottsförbundet anordnade ett möte om Riksidrottsuniversiteten som inleddes av minister för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson. Läs mer i Rektorn har ordet om vad som diskuterades.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet november

Årets konvent slog rekord både i antal pass och deltagare. Riktigt bra jobbat! Statskontoret hade ett intressant möte om att allt fler anställda använder sociala medier privat och att det finns en risk att detta skadar förtroendet för myndigheten.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet oktober

Båda vinnarna av Shines innovationstävling har koppling till GIH. Emelie Johansson har gått hälsopedagogprogrammet och vann första priset och Erik Stigell har doktorerat vid GIH och vann andra priset. Dessutom har det varit seminarium om sjukfrånvaron inom staten och hur staten ska fördela sina resurser.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet september

Tiden har gått fort sedan terminen började. I slutet av augusti ställde GIH upp i två olika idrottsevenemang – Statscupen i golf och Bellmanstafetten, ett möte i riksdagen och ett på utbildningsdepartementet. 

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet augusti

Sommaren gick fort och nu är det fullt av energiska studenter igen på GIH. Innan semestern hade vi två mycket välbesökta seminarier i Almedalen vilket var glädjande då vi diskuterade intressanta frågeställningar. Direkt efter semestern var det dags för vår Kickoff med temat digitalisering. Vi har även haft en konferens i SUHF där alla universitets och högskolors rektorer träffas. Här diskuterade vi en mängd relevanta remisser och gemensamma intressen. 

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet juni

Nu har äntligen sommaren kommit och lugnet efter det att alla studenter tagit sommarlov, men det händer dock fortfarande en del saker på GIH. Bland annat arrangerar GIH två seminarier under Almedalsveckan nästa vecka ett om fysisk aktivitet för barn och ungdomar i skolan och ett om fysisk aktivitet för äldre. Medverkar gör bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin och minister för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson i det första symposiet och Marie-Louise Rönnmark från SKL och riksdagen i båda seminarierna.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet maj

På fredag är det examen och återigen ska en kull studenter lämna GIH. Det är alltid med både glädje och vemod som man ser studenterna lämna oss. Maj har inneburit många möten, men den kanske mest glädjande nyheten var när ministrarna meddelade att idrott och hälsa ska få ytterligare 100 timmar i grundskolan.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet april

Det inplanerade ministerbesöket med Helene Hellmark Knutsson blev mycket lyckat. Medverkade gjorde även de politiskt sakkunniga till Gustaf Fridolin och Gabriel Wikström.

Vi var även mycket nöjda med myndighetsdialogen där statssekreterare Karin Röding uttryckte att hon ser mycket positivt på GIH:s verksamhet. Läs även vilka som blir nya ledamöter i högskolestyrelsen.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet mars

Nu är våren här på allvar och på GIH kan man också finna vårtecken. Ett sådant är den öppna föreläsningsserien som den här omgången har genomförts av Rudi Zangerl, Eva Andersson, Örjan Ekblom och Peter Schantz.

Sedan några veckor tillbaka har vi en ny studentgrupp hos oss – grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. För drygt ett år sedan fick GIH regeringens uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. För oss är det fyra områden som är aktuella att arbeta vidare med: resursfördelning inom forskning, karriärvägar, utbildningens innehåll och könsbundna studieval. 

Läs hela Prorektorn har ordet

GIH-Bladet februari

Årsredovisningen är klar och nu pågår riksrevisionens granskning. Arbetet engagerar stora delar av GIH för att ge en så rättvis bild av vår verksamhet som möjligt.

Sveriges Olympiska Akademi är en ny plattform för vetenskap och idrott och är ett nybildat samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, KI och Handelshögskolan. GIH var tyvärr inte med vid grundandet av denna akademi och Stefan Lindberg, ansvarig för projektet, anser att GIH har mycket att bidra med och ska återkomma med mer konkreta förslag på samarbete.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari

Nu har ytterligare en termin börjat och vi går mot ljusare tider. Ett annat säkert vårtecken är att det är dags för öppna föreläsningar. Ytterligare en stor händelse är att Skolverket efter fem år av diskussion har omklassificerat ämnet Specialidrott från att vara klassificerat som yrkesämne till att vara ett ”vissa ämne”. Skälet till omklassificeringen är bland annat att Skolverket vill öka möjligheten för eleverna att utveckla den idrottsliga förmågan mot elitnivå och samtidigt erhålla kunskaper inom specialidrott med fokus på kropp och träning.

Läs hela Rektorn har ordet

Namn

E-postadress