Rektorn har ordet mars 2019

I månadsskiftet mars och april växlar vi på högskolan mellan slutspurt i rekryteringen av nya studenter, pågående utbildning och examinationer samt vinterutbildning. Vi har haft Öppet hus, Öppna föreläsningar och en Hälsopedagogkonferens med inriktning på hälsopedagogernas arbetsmarknad. Vi hoppas att detta ska bära frukt så vi efter sommaren kan hälsa en stor grupp nya studenter välkomna till GIH.

Parallellt med dessa insatser jobbar våra studenter och lärare för fullt med vårens kurser för att kunna gå i mål med gott resultat till vårterminens avslutningar. Till årstiden specifika utbildningsmoment hör också att vi haft en stor grupp studenter på vinterutbildning i Lapplandsfjällen. Förhållandena detta år har varit tuffa och utmanande men studenterna återvänder till högskolan fyllda med erfarenheter och upplevelser utöver det vanliga.

Ansökningar till forskningsråd 

Det är också vid denna tid på året som våra forskare lämnar in sina forskningsansökningar till de stora forskningsråden. Vi har även detta år skickat in ett antal kvalificerade ansökningar till Vetenskapsrådet, Kunskap och kompetensstiftelsen och andra forskningsråd. GIH fortsätter sitt forskningslyft. Från och med första april kan vi hälsa en ny professor välkommen till GIH. Det är Sigmund Loland från Norges Idrottshögskola som vi anställt inom området Idrott och etik. Nu har GIH kompetens av högsta världsklass inom idrottsfilosofi.

Ett fullfjädrat kompetenscentrum

GIH:s samverkan med ett antal specialförbund fortsätter. Vi diskuterar samverkan både vad gäller utbildning och forskning. Tillsammans med vår samarbetspartner Kungliga Tekniska högskolan, KTH, försöker vi nu spetsa vår profil som Riksidrottsuniversitet. Vi samarbetar kring ett mastersprogram i Sportteknologi och vår målsättning är att tillsammans bli ett fullfjädrat kompetenscentrum för idrott och studier i Stockholm.  Inom området fysisk aktivitet och hälsa fortsätter samarbetet med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels stiftelse Generation Pep. Vi har också en pågående diskussion med Hjärt- och lungfonden om möjliga nya samarbeten. På det akademiska området träffas i början av april de nordiska idrottlärosätena för att diskutera gemensamma frågor under två dagar. 

Internationell hästtävling på Stadion 

I sommar kommer en stor internationell ridtävling att arrangeras på Stockholm stadion. Under fyra dagar kommer världseliten att samlas i Stockholm. GIH kommer att vara samarbetspartner i detta arrangemang. Det ger oss möjlighet till värdefull marknadsföring och till gemensam kunskapsutveckling tillsammans med övriga partners.

Dialog med politiker och departement 

Till sist har GIH nyligen genomfört en innehållsrik myndighetsdialog tillsammans med den politiska ledningen och utbildningsdepartementet. Vi samtalade om den gemensamma ambitionen att vidareutveckla högskolesektorn samt regeringens vilja att försörja Sverige med efterfrågad samhällskompetens. Vikten av en fri och innovativ forskning diskuterades, liksom säkerhets-, trygghets- och jämställdhetsfrågor. Från GIH:s sida betonade vi betydelsen av ett utökat basanslag för forskning samt vår önskan om att få inrätta en ettämneslärarutbildning i ämnet idrott.

Per Nilsson
Rektor