Rektorn har ordet maj 2019

Nu står försommaren i full blom. Grönskan är som allra mest skir och då vet man att det nalkas examensdags. Så också vid GIH. Den 7 juni tar våra studenter examen. Nu ska de färdas ut i världen och göra skillnad. Våra studenter är rustade med kunskaper och kompetenser. Erfarenheter får de med tiden. Vi önskar dem lycka till och de är alltid lika välkomna tillbaka till GIH för att förkovra sig eller bara minnas tillbaka på sina studieår.

Hästtävling och Midnattsloppet

För våra nyutexaminerade studenter väntar en spännande sommar. Så också för GIH. GIH är samarbetspartner i hästtävlingen Global Champions Tour. Under fyra dagar i juni kommer världseliten att samlas i Stockholm. Byggnationer och förberedelser sätts i gång den 8 juni och tävlingarna börjar den 13 juni. Att vara samarbetspartner i detta arrangemang ger oss på GIH möjligheter till värdefull marknadsföring och till kunskapsutveckling tillsammans med övriga partners. GIH har också inlett ett löftesrikt samarbete med arrangörerna till Midnattsloppet. Ett seminarium hölls på GIH den 24 maj och på tävlingsdagen den 17 augusti kommer GIH att ha aktiviteter på tävlingsplatsen tillsammans med KI.

Almedalens två seminarier

GIH kommer också att delta i Almedalsveckan under sommaren. Vi kommer att arrangera två innehållsrika seminarier på temat fysisk aktivitet och hälsa. Detta sker tisdagen den 2 juli. Huvudtalare från högskolan är Elin Ekblom Bak och Maria Ekblom.

Strategisk plan - ett erbjudande och en uppgift

Till sist något om vårt arbete med att ta fram en ny strategisk plan för GIH. Det har varit ett stimulerande och spännande arbete under läsåret som gått. Nu står vi inför att fatta beslut. Vår målsättning har varit att skriva en strategisk plan som vi kan samlas bakom och som ger högskolan en riktning för framtiden. Högskolestyrelsen har uttryck önskemål om en strategisk plan som är kort och koncis och som tar utgångspunkt i omvärldens behov. Den strategiska planen ska visa på GIH:s unika bidrag och synliggöra lärosätets möjligheter att medverka till samhällets förändring. Vi har ett erbjudande och en uppgift tillsammans.

Per Nilsson
Rektor