Rektorn har ordet juni 2019

Vi gratulerar Milano/Cortina till de Olympiska spelen 2026. Möjligheten för Sverige att utnyttja OS som en hävstång för att utveckla idrotten samt skapa goda aktiviteter för att stärka relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa i samhället har begränsats. Vi beklagar detta. Nu är det viktigt att se framåt och hitta nya vägar för att stimulera en hållbar samhällsutveckling på idrottens område. Stora utmaningar väntar.

GIH står redo!

GIH står redo att bidra till idrotten, akademin och samhället. I den strategiska plan lyfter vi fram GIH:s unika bidrag till samhället. GIH ska vara samhällsrelevant och borga för god kvalitet. GIH ska vidare utgöra en nod som ett nationellt ledande och internationellt respekterat kunskapscentra för idrottsvetenskap. GIH ska kombinera teori och praktik. Utbildning, forskning och samverkan ska hänga ihop och underbygga, främja och berika varandra. GIH ska präglas av en stark utvecklingskultur och vi ska som lärosäte fullgöra våra uppdrag på ett trovärdigt, rättssäkert och professionellt sätt.

Internationellt ledande högskola

GIH:s vision är att bli en internationellt ledande idrottshögskola avseende utbildning och forskning inom kunskapsområdena: Organiserad idrott och prestationsutveckling, Skolämnet idrott och hälsa samt Fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa.

Insatser under sommaren

I juni månad examinerade vi en stor grupp studenter. Vi gläds med dem. Nu tar de steget ut i arbetslivet som lärare, hälsopedagoger, tränare och sport managers. I augusti hälsar vi en stor grupp nya studenter välkomna till våra utbildningar och till ett nytt steg i sina liv. Några av våra medarbetare kommer att vara aktiva i sommar, till exempel i utbildningsinsatser, på forskningskonferenser, i Almedalen och i arrangemangen runt Midnattsloppet. Andra kommer på plats att se till att GIH fungerar väl under sommaren. Våra studenter och medarbetare är GIH:s bästa ambassadörer.

Sommar med energi och fart

GIH kan blicka tillbaka på ett fint läsår med god utbildning, intressant forskning samt nya givande samverkansarenor etablerade. Vi har arbetat med och fattat beslut om en ny strategisk plan, förbereder nu slutfasen i vår organisationsöversyn och vi har under året gjort ett forskningslyft med anställning av bland annat tre nya professorer. Flera av våra utbildningsprogram har också varit föremål för omfattande kvalitetsutvärderingar. Önskar en förhoppningsvis fysiskt aktiv och energigivande sommar.

Glad sommar!

Per Nilsson
Rektor