Rektorn har ordet augusti 2019

Det har varit en spännande idrottsommar med många stora evenemang i fotboll, simning, ridning, tennis, orientering, cykel med mera. Oavsett om det rör sig om kvalificerad elitidrott eller ett bredare mänskligt behov av lek och rörelse, så är kunskapsbehovet kring idrottens och den fysiska aktivitetens olika uttrycksformer stort. Behovet handlar både om att hjälpa till att utveckla idrottsprestationer, men kanske i ännu högre grad om att ge korrekta råd och skapa ett bestående intresse för idrott, friluftsliv och fysisk aktivitet. GIH har här en viktig roll att spela. Vi ska aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling och kunskapsspridning genom utbildning och forskning med hög kvalitet och stor relevans.

Aktiv sommar inom många områden

I sommar har GIH inte suttit still utan i allra högsta grad varit aktiva. Vi har genomfört en ny antagning av studenter till våra utbildningsprogram. Det skapar en god grund för vår verksamhet. Vi har förberett ett antal större forskningsansökningar som nu skickas in till olika forskningsråd. Vi har därtill verkat på olika samhällsarenor för att sprida ny relevant kunskap i samhället. Bland annat har vi deltagit i Almedalsveckan med egna seminarier och vid Midnattsloppets olika evenemang med aktiviteter och kunskapsförmedling. GIH:s forskare och lärare har också synts i media under sommaren som experter på sina respektive kompetensområden.

Bidra med samtal, utbilda lärare och Riksidrottsuniversitet

GIH vill verkligen bidra. Vi vill bidra till det rörelsenätverk kring daglig fysisk aktivitet som regeringen bildade under 2017. Tidigt i augusti träffade vi detta nätverk av politiska sakkunniga, myndigheter och organisationer för att diskutera aktuella behov samt gemensamma aktiviteter. Vi vill bidrag till skolan genom att utbilda fler lärare. Vi vill också som högskola samverka med idrottsrörelsen för att ge unga idrottare bästa möjligheter att kombinera elitidrott och högre studier. Detta gör vi på flera sätt, som till exempel i ett utvecklat samarbete kring Riksidrottsuniversitet med vår akademiska partner KTH, Stockholms idrottsförbund, Stockholmsregionen och Stockholms stad. Men också i ett direkt samarbete med den alpina delen av Skidförbundet kring en elitsatsning under beteckningen "Klarna Ski Team". Samarbeten på utbildnings- och forskningssidan sker idag också med flera andra stora idrotter, till exempel simning och fotboll.

Nya medarbetare och kraft framåt!

För att GIH ska ta plats som den internationellt ledande idrottshögskola vi vill vara har vi också under sommaren på olika områden stärkt vår personal med många duktiga nya medarbetare. Välkomna till vår verksamhet!

En ny plattform för verksamheten håller på att ta form. Vi har under det kommande verksamhetsåret spännande och stora utmaningar, men vi känner oss väl rustade inför hösten och nu börjar det konkreta arbetet med att genomföra vår strategiska plan och vårt uppdrag. Kraft framåt!

Per Nilsson
Rektor