GIH:s kvalitetsarbete

GIH:s kvalitetsarbete

Bild. GIH:s kvalitetsarbete i verksamheten 

Varför kvalitetsarbete?

Kvalitetsarbetet vid GIH ska säkerställa att högskolans verksamhet når målen som regleras i lag, förordningstexter och regleringsbrev samt de mål som formuleras i GIH:s mål- och visionsdokument och forsknings- och utbildningsstrategi.

GIH ska vara nationellt och internationellt ledande inom utbildning och forskning med inriktning mot idrott, fysisk aktivitet och hälsa. För att nå dit bedrivs ett sammanhållet och systematiskt kvalitetsarbete.

Vad är kvalitetsarbete?

Kvalitetsarbetet innebär att ständigt utveckla och förbättra utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. I detta ingår att sträva efter att uppnå högsta möjliga kvalitet med tillgängliga resurser.

Mer information om kvalitetsarbetet

Utförligare beskrivningar av kvalitetsarbetets olika delar återfinns i dokumenten

  • "Kvalitetspolicy"
  • "System för kvalitetsarbete inom högre utbildning"

Du hittar dokumenten på sidan för GIH:s övergripande styrdokument.

Arbetet konkretiseras ytterligare i de tre dokumenten "Riktlinjer för kvalitetssäkring inom utbildning och forskning". Du hittar riktlinjerna på sidan för Utbildning och forskning styrdokument.

GIH:s kvalitetsårscykel

 

 Bild. Visualisering av årscykler för aktiviteter inom kvalitetsarbetet för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå

Kvalitetsgranskningar

Kvalitetsarbetet granskas regelbundet. Mer information om detta finns på sidan Kvalitetsgranskningar.

Adress till denna sida: www.gih.se/kvalitetsarbete