GIH:s ombyggnad 2011-12

Gymnastik- och idrottshögskolan och Akademiska hus har gjort en om- och tillbyggnad av lokalerna. I juli 2012 skedde inflyttningen.

GIHs nya huvudbyggnad

Den nya tillbyggnaden som ritats av Wingårdh Arkitektkontor, är 4 000 kvm. Den ansluter väl till den befintliga byggnadens 40-talsprägel med enkla och rena linjer och fasad av oputsat rött tegel.

Obs! Även de byggnader som innehåller idrottshallar renoveras. Väggar och golv anpassas och fräschas upp i enlighet med det nya huset.

Varför bygger GIH om?

För att samla verksamheten och bättre anpassa lokalerna till GIH:s utökade behov så har en tillbyggnad uppförts bakom den befintliga huvudbyggnaden, i sluttningen mot Fiskartorpsvägen och Östermalms idrottsplats. De nya lokalerna skapar förutsättningar för det nya GIH med förbättrad studiemiljö för studenterna och en efterlängtad samordning av våra tvär- och flervetenskapliga forskningsmiljöer.

Pressmeddelande om ombyggnationen 2011-01-19

Hur ser det ut?

Här nedan kan du se bilder på hur Wingårdhs har valt att förvalta GIH:s byggnad från 40-talet och vad de själva har tillfört och utvecklat dess funktion och estetik.

Vill du läsa mer om inredning, färgval etc gå till sidan "Inredning nya och gamla byggnaden".

  1. Flygfoto med vit markering av nya huset
  2. Tvärsektion gamla+nya huset
  3. Tvärsektion nya huset
  4. Ritningar

För dig som vill läsa mer om GIH:s byggnader och deras historia.

Om GIH:s byggnader

Adress till denna sida:
www.gih.se/ombyggnation