GIH:s senare historia

Efter 200-årsjubileet 2013 gav GIH ut en jubileumsbok som beskriver utvecklingen vid lärosätet de senaste 25 åren.

Boken heter Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: En betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia. Redaktör: Suzanne Lundvall. (2014).

Läs hela boken (epub eller pdf)

Samtliga kapitel finns även att läsa i pdf-format i listan nedan, under länkarna "Fulltext".

Kapitel efter författare

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Andersson, Eva
Kallings, Lena
Hultgren, Staffan
Kraepelien Strid, Eva
Hälsopedagogprogrammet 2014 Fulltext
Arndt, Toni
Forskning inom rörelselära 2014 Fulltext
Bergsten, Urban
Seger, Jan
Ledarskap 2014 Fulltext
Blomstrand, Eva
Fysiologisk forskning åren 1997-2013 2014 Fulltext
Ekblom, Björn
Fysiologisk forskning åren 1988-2013 2014 Fulltext
Ekenberg, Anna
Jäppinen, Karin
Världens äldsta idrottsbibliotek 2014 Fulltext
Engström, Lars-Magnus
Larsson, Håkan
Lundvall, Suzanne
Redelius, Karin
Pedagogisk forskning 2014 Fulltext
Fürstenbach, John
Jubileumsåret 2014 Fulltext
Hassmén, Peter
Kenttä, Göran
Psykologisk forskning 2014 Fulltext
Hellström, John S.
Yttergren, Leif
Historisk forskning 2014 Fulltext
Henriksson, Jan
Fysiologisk forskning åren 1988-2002 2014 Fulltext
Isoz, Helena
Svävar, driver 2014 Fulltext
Kraepelien Strid, Eva
Bäckström, Åsa
Sport management 2014 Fulltext
Larsson, Håkan
Forskarutbildning i idrottsvetenskap 2014 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Mellan akademi och profession 2014 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Från institution till en högskola för idrottens, skolans och samhällets behov 2014 Fulltext
Meckbach, Jane
Ekblom, Maria
Från magisterkurs till masterexamen 2014 Fulltext
Meckbach, Jane
Larsson, Bengt
Lärarprogrammet 2014 Fulltext
Nilsson, Johnny
Sport innovation 2014 Fulltext
Nilsson, Johnny
Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV 2014 Fulltext
Pernikliskij, Dimiter
GIH:s nybyggnation åren 2001-2013 2014 Fulltext
Sahlin, Kent
Fysiologisk forskning åren 1992-2013 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Forskning inom temaområdet rörelse, hälsa och miljö samt humanbiologi 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Undervisning inom rörelse, hälsa och miljö 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Om forskningens dolda krafter och exemplet Berit Sjöberg 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Forskningen vid GIH åren 1988-2013 2014 Fulltext
Teng, Gunnar
Från idrottsgrenar till idrottslära 2014 Fulltext
Tidén, Anna
Meckbach, Jane
Tränarprogrammet 2014 Fulltext
Törngren, Karin
Smidesverket Bollande egyptiska danserskor 2014 Fulltext
Unogård, Olof
Studentkåren 2013 2014 Fulltext
Wessman, Yvonne
Idrottshögskolans lokaler 2014 Fulltext

Bokens omslag