GIH:s årsredovisning

Här kan du läsa några nyckeltal som beskriver vår verksamhet för det senaste året.

Om du vill fördjupa dig så kan du ladda ner vår senaste årsredovisning med hjälp av länken till höger.

Utbildning

 • 5 utbildningsprogram
 • 11 fristående kurser
 • 1 380 studenter
 • 725 helårsstudenter
 • 662 helårsprestationer
 • 91 % i genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

 • 52 referentgranskade artiklar
 • 22 verksamma doktorander
 • 4 doktorsexamina
 • 0 licentiatexamina
 • kostnad per vetenskaplig publikation: 645 tkr

Personal

 • 113,1 heltidsekvivalenter
 • 4,8 professorer
 • 23,9 docenter och lektorer
 • 22,7 adjunkter
 • 12,3 doktorander med anställning
 • 45,4 teknisk/administrativ personal
 • 58 % disputerade lärare

Ekonomi

 • Intäkter: 147 mkr
 • Kostnader: 140 mkr
 • Kapitalförändring 7,3 mkr
 • Andel utbildning 72 %
 • Andel forskning 28 %
 • Myndighetskapital 34 mkr
 • Oförbrukade bidrag 13,6 mkr

Årsredovisningar

Årsredovisningar från GIH - läs mer om vår verksamhet de senaste åren.

Till årsredovisningar