Upphandling

Här finns länk till alla GIH:s upphandlingar. Det fullständiga upphandlingsunderlaget finns under respektive specifik upphandling.

Upphandling

På webbplatsen upphandlingsstöd.se så kan du läsa mer om allt du behöver veta inför en upphandling. (icon) Till upphandlingsstöd.se