Projektassistent till forskningsprojektet Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner

ANSLAG

Anslås 2017-04-03

Nedtas 2017-04-25

Dnr GIH 2017/75

Angående anställning som projektassistent inom projektet "fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner"

Prefekt Suzanne Lundvall har den 29 mars 2017 beslutat att anställa Emil Bojsen-Moller som projektassistent under perioden 21 april 2017 t.o.m. 20 oktober 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 24 april 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 3 april 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent till forskningsprojektet Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner (100 %)

med placering vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

GIH har erhållit ett stort anslag för att studera fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt kognitiv förmåga. Detta fyraåriga projekt syftar till att öka förståelsen av den relativa betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att under handledning ansvara för insamling av konditionsdata, mental hälsa och kognitiv förmåga i projektet "Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner" på företag i olika orter i södra och mellersta Sverige.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt kandidatexamen eller masterexamen inom idrottsvetenskap, hälsopedagogik, fysioterapi, medicin eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra submaximala konditions­test på cykelergometer samt erfarenhet av objektiv mätning av fysisk aktivitet.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra stora enkätdatainsamlingar.
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet, förmåga till helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som företag.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid arbetslivserfarenhet, i synnerhet från privat sektor.
 • Vikt läggs vid förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 6 mån, motsvarande 100 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 21 april 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Maria Ekblom, tel. 070-003 95 86

Victoria Blom, tel. 070-721 30 29

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,
 • Maximalt tre åberopade vetenskapliga publikationer eller kan bifogas.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med 2017/75 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 12 mars 2017.