Vikarierande studieadministratör

ANSLAG     

Anslås 2010-05-25
Nedtas 2010-06-15
Dnr 14-211/10

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM VIKARIERANDE STUDIEADMINISTRATÖR

T f förvaltningschef har den 25 maj 2010 beslutat att anställa Ann-Kristin Bengtsson som vikarierande studieadministratör på 50 % av en heltid med placering vid utbildnings- och forskningsavdelningen fr o m den 31 maj 2010 tillsvidare, dock längts t o m den 31 december 2010.  

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga beslutet om anställning av vikarierande studieadministratör på 50 % (av en heltid) vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) skall göra det skriftligt.  

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.  

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 15 juni 2010, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.  

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.   

Stockholm den 25 maj 2010  

Ann-Sofi Grapengiesser
Personalavdelningen   

.............................................................................................    

GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för kombinationen fysisk aktivitet, idrott och hälsa med traditioner som sträcker sig bakåt till 1813. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med idrottens olika organisationer. Högskolan har cirka 100 anställda och ca 500 studenter.  

Anställningen avser en tidsbegränsad anställning på 50 % av heltid med tillträde så snart som möjligt t o m 31 december 2010 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad vid utbildnings- och forskningsavdelningen vid GIH.  

Arbetsuppgifter

  • Betygsrapportering och registrering i Ladok
  • Andra studieadministrativa uppgifter

Kvalifikationer

  • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid högskola eller universitet
  • Noggrann samt dokumenterat god administrativ förmåga
  • Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift
  • God vana att arbeta med dator främst i Office-programmen.

Det är meriterande om du har erfarenheter av att arbeta med Ladok.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet. 

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.    

Tillträde

Snarast möjligt

Ytterligare upplysningar lämnas av avdelningschef Anna-Clara Kjellman, tel 08-120 537 12 och Birgitta Öberg 08-120 537 13.

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO, tel 08-120 537 51 och Elisabeth Feldt ST.

Ansökan

Sista ansökningsdag den 3 maj 2010. Ange referens 14-211/10

Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se