Vikarierande forskningshandläggare

Rektor Karin Henriksson-Larsen har den 11 februari 2011 beslutat att anställa Jenny Almqvist som vikarierande forskningshandläggare med placering vid utbildnings- och forskningsavdelningen på GIH fr.o.m. den 14 februari 2011, tillsvidare dock längst t o m den 13 februari 2012 enligt LAS § 5 punkt 2.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av löne- och ekonomiadministratör vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 4 mars 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 10 februari 2011

/Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen


GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för kombinationen fysisk aktivitet, idrott och hälsa med traditioner som sträcker sig bakåt till 1813. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med idrottens olika organisationer. Högskolan ligger vid Stockholms Stadion och har ca 120 anställda och ca 800 studenter.

Arbetsuppgifter

  • Handläggning av ärenden som rör utbildning på forskarnivå samt forskning.
  • Bereda, föredra och verkställa ärenden inom ansvarsområdet till forskar- och forskarutbildningsnämnden .
  • Utveckla rutiner och struktur kring forskarutbildningen vid GIH
  • Stödja forskare för att öka externa medel
  • Sekreterare i nämnd.
  • Vissa grundutbildningsfrågor

Kvalifikationer

Akademisk examen, gärna doktorsexamen, och/eller stor erfarenhet av forskarutbildningsadministration vid universitet

  • God stilistisk förmåga och erfarenhet av självständigt utredningsarbete.
  • Engagemang för högskolefrågor och vill vara del av en miljö som präglas av idrott och hälsa.
  • Vi lägger vikt på personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, integritet, lyhördhet samt initiativförmåga.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Vikariat under ca 1 år fr.o.m. 1 mars.

Lön

Enligt överenskommelse

Ytterligare upplysningar lämnas av

Anna-Clara Kjellman (avdelningschef)
08-402 22 64,

Susanna Stymne Airey (förvaltningschef)
08-402 22 04.

Lars Pihl, (SACO), tel 08-402 22 51,

Marjan Pontén (OFR/S) 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag den 15 januari 2011. Ange referens 14-662/10.
Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se