Studieadministratör

ANSLAG

Anslås: 24 februari 2015

Nedtas: 17 mars 2015

Dnr Ö 2014/383

Tillsättning av studieadministratör vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att ge Jannike Ekwall provanställning (enligt LAS 6 §) som studieadministratör på heltid fr o m 7 april 2015.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av studieadministratör skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 17 mars 2015, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 24 februari 2015

Åsa Westerlund

Personalhandläggare 


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker en studieadministratör

Anställningen är placerad vid utbildnings- och forskningsavdelningen som arbetar med antagning, examen, studievägledning, internationalisering och andra studentrelaterade ärenden. Avdelningen utgör också ett administrativt stöd kring högskolans utbildningar och åt högskolans nämnder.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av administration kring GIH: s utbildningar såsom:

  • Betygsrapportering och registrering i Ladok och andra studieadministrativa uppgifter
  • Administrativt stöd till utbildningen
  • Sekreterare i forsknings- och forskarutbildningsnämnden
  • Schemaläggning av högskolans kurser som sker i samarbete med utbildningsplaneraren vid institutionen

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet att arbeta med liknande arbetsuppgifter vid högskola eller universitet. Du har gymnasieutbildning och gärna någon akademisk utbildning. Du har intresse för och förmåga att utveckla administrativa rutiner. Du är noggrann och trivs med att arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du har lätt att arbeta i olika system och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Ladok, NyA och TimeEdit. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter i en miljö som präglas av idrott och hälsa. GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare, inledningsvis med 6 månaders provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Avdelningschef Katarina Offnegårdh 072 857 27 75
  • Lars Pihl, (SACO), 08-120 537 21, Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 11 januari 2015. Märk ansökan med Ö 2014/383. Vi tar emot ansökan via e-post: studieadmin@gih.se