Projektassistent till forskargruppen fysisk aktivitet och hjärnhälsa (50%)

ANSLAG

Anslås 2017-11-21
Nedtas 2017-12-13
Dnr GIH 2017/435

Tillsättning av projektassistent till forskargruppen fysisk aktivitet och hjärnhälsa (50%)

Rektor Karin Larsén har beslutat anställa Tino Lawson som projektassistent. Under perioden 2017-11-22 t.o.m. 2018-08-15.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 december 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 21 november 2017

Susanne Löthman

HR-administratör


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent till forskargruppen fysisk aktivitet och hjärnhälsa (50%)

med placering vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

Forskargruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid GIH genomför ett flertal forskningsprojekt där vi studerar betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner såsom kognitiv förmåga och psykisk hälsa.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att medverka vid datainsamling, sköta kontakter med studiedeltagare samt att assistera vid blodprovstagning och analyser.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

Avlagt akademisk magisterexamen i medicinsk vetenskap, idrottsvetenskap eller liknande ämnesområde.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att planera, samordna och genomföra datainsamling av biologiska prover.
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att sköta kontakter med studiedeltagare
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet, förmåga till helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som det omgivande samhället.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning till och med 15e augusti 2018, motsvarande 50 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 13 november 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,
tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Maria Ekblom, tel. 070-003 95 86

Örjan Ekblom, tel 072-5104859

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med GIH 2017/435 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 29 oktober 2017.