Personalhandläggare

ANSLAG

Anslås 2013-09-19
nedtas 2013-10-20

Dnr Ö 2013/171

Tillsättning av anställning av personalhandläggare vid GIH

Förvaltningschefen har beslutat att ge Åsa Westerlund provanställning (enligt LAS 6 §) som personalhandläggare på heltid fr o m 17 oktober 2013.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av personalhandläggare skall göra det skriftligt. Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta. Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 10 oktober 2013, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 19 september 2013

Marie-Louise Schüssler

Personalchef

 


 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ca 140 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap. Vi har nyligen flyttat in i nya samt renoverade lokaler och under 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker Personalhandläggare

Vill du arbeta brett med HR-frågor i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna spänner från personaladministration till förändrings- och utvecklingsarbete? GIH söker en personalhandläggare som vill arbeta konsultativt och bidra till verksamhetsutveckling.

Arbetsuppgifter

  • Vara ett konsultativt stöd till cheferna i HR-frågor
  • Ge stöd i avtals- och arbetsrättsliga frågor samt säkerställa att gällande regler följs
  • Fackliga förhandlingar och arbete med lönebildning
  • Personaladministration
  • Kompetensförsörjning inklusive att ge konkret stöd i anställningsärenden
  • Arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete
  • Utvecklingsarbete inom HR-området, t ex arbete med värdegrund, medarbetarskap och ledarskap

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande högskoleutbildning. Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete med HR-frågor och det är ett meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom en högskola. Dina kunskaper inom HR-området är breda och du är väl förtrogen med arbetsrättsliga frågor inklusive kollektivavtalstolkningar. Vidare är du självgående, tar egna initiativ och har erfarenhet av att driva egna utvecklingsprojekt. Du inger förtroende, är lyhörd och har förmågan att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Du formulerar dig väl både i tal och skrift.

Tjänsten är placerad vid Personal- och ekonomiavdelningen. Personalhandläggaren har ett nära samarbete med personalchefen och löneadministratören.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar lämnas av personalchef Marie-Louise Schüssler 072-510 48 68.

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 08-120 53 751 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 18 augusti 2013. Märk ansökan med Dnr Ö 2013/171. Vi tar emot ansökan via e-post: personalhandlaggare@gih.se